Budżet Obywatelski KIELC

logo Budżet Obywatelski

GŁOSUJ

NA PROJEKTY ZGŁOSZONE DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA KIELC

Głosowanie Internetowe będzie możliwe
od godziny 00:00 w dniu 9 października 2019 r.
do godziny 24:00 w dniu 23 października 2019 r.

Aby głos był ważny należy:

  • wybrać maksymalnie dziewięć projektów z listy projektów dopuszczonych do głosowania poprzez zaznaczenie pola checkbox projektu w poszczególnych kategoriach: 1 projekt z kategorii Duże Inwestycyjne (DI), 3 projekty z kategorii Małe Inwestycyjne (MI), 5 projektów z kategorii Nieinwestycyjnie (N),
  • wpisać imię, nazwisko, adres, PESEL – dane potrzebne do ewentualnego potwierdzenia jednokrotności głosu,
  • podpisać zawarte w karcie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • podpisać zgodę na udział w głosowaniu (dotyczy osób poniżej 16 roku życia).

Głos uznaje się za nieważny, w szczególności, jeśli:

  • mieszkaniec oddał już jeden ważny głos (za pośrednictwem Karty do głosowania albo formularza dostępnego na stronie: Budżet obywatelski - Idea Kielce pod adresem internetowym www.bo.kielce.eu),
  • wpisane na karcie imię i nazwisko lub adres są nieczytelne (dotyczy kart papierowych),
  • karta wraz z oświadczeniem nie została podpisana (dotyczy kart papierowych),
  • brak akceptacji regulaminu,
  • brak zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • brak zgody opiekuna prawnego (w przypadku osób poniżej 16 roku życia).

PRZEJDŹ DO GŁOSOWANIA

Wybierz odpowiedni formularz w zalezności od Twojego wieku:


Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE