plik foto id: 1400791834

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową parkingów i wymianą kostki przy nieruchomościach.

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Ul. Gen. Józefa Hauke Bosaka

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ
100000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Przebudowa drogi gminnej ,wymiana kostki wraz z budową parkingów. Ponieważ bardzo często przejeżdżają tu samochody ciężarowe dostarczające towary oraz materiały do tych nieruchomości , a także samochody osobowe korzystające z parkingów oraz wjazdów do poszczególnych firm znajdujących się na tych nieruchomościach.