plik foto id: 1400791834

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Remont chodnika w pobliżu budynku nr 55AB obok kościoła pw. Św. Ducha

PROPONOWANA LOKALIZACJA
Kielce, os. Na Stoku, obręb 0007, dz. ewid. nr 894/186

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ
17556.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
Projekt zakłada kompleksową przebudowę fragmentu chodnika na terenie będącym pod zarządem miasta Kielce. Obecny stan chodnika jest tragiczny, nawierzchnia wykonana z betonowych płyt chodnikowych pamięta jeszcze czasy, kiedy osiedle powstawało. Wymiana nawierzchni na kostkę brukową z pewnością poprawi bezpieczeństwo użytkowników, poprawi także wizerunek tej części osiedla. Jednocześnie należy zaznaczyć, że chodnik znajduje się na szlaku łączącym osiedle Świętokrzyskie, osiedle Na Stoku, ulicę Orląt Lwowskich i prowadzi aż do centrum handlowego KAUFLAND.