IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : N37

NAZWA PROJEKTU:
Kieleckie Dni Ziemi - piknik geologiczny

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt zakłada realizację plenerowego wydarzenia na terenie jednego z obiektów należących do GEONATURA KIELCE: Kadzielni, Wietrzni, bądź Ogrodu Botanicznego. Kluczowym założeniem jest element edukacji dzieci i młodzieży oraz pogłębianie wiedzy mieszkańców Kielc na temat unikatowego dziedzictwa geologicznego miasta. Dodatkowym elementem Kieleckich Dni Ziemi będzie możliwość zwiedzania z przewodnikiem wybranego rezerwatu geologicznego na terenie Kielc. Warsztaty te będą dostępne dla uczniów 3 szkół podstawowych, które zgłoszą jako pierwsze chęć uczestnictwa. 3 dniowe obchody Kieleckich Dni Ziemi dedykowane będą historycznemu wydarzeniu jakim było przystąpienie Geoparku Świętokrzyskiego ( w którego skład wchodzi GEONATURA KIELCE ) do Światowej Sieci Geoparków UNESCO.

OPIS DZIAŁAŃ:

3 dniowe obchody Kieleckich Dni Ziemi będą zorganizowane w jednym z obiektów należących do Geonatura Kielce, w miejscu, które zapewni wystarczającą ilość miejsca na ustawienie stanowisk na gry i warsztaty oraz mobilnego kina 5d. Na potrzeby wydarzenia zostaną wydane materiały edukacyjne oraz wyprodukowane gadżety nawiązujące do dziedzictwa geologicznego Kielc, podkreślając przystąpienie do światowej sieci Geoparków UNESCO. Program wydarzenia: 1 dzień Kieleckich Dni Ziemi : warsztaty dla uczniów szkół podstawowych: zwiedzanie wybranego rezerwatu geologicznego Kielc z przewodnikiem w 3 grupach. Zaproszenie do wzięcia udziału w zwiedzaniu będzie rozesłane do kieleckich szkół podstawowych. Pierwsze trzy klasy, które nadeślą swoje zgłoszenie pod wskazany adres e-mail wezmą udział w bezpłatnych, plenerowych lekcjach geologii. Z przypadku otrzymania większej ilości zgłoszeń z jednej szkoły organizator zastrzega sobie prawo wybrania klasy, która przesłała swoje zgłoszenie jako pierwsza. Jednocześnie z każdej szkoły może być przyjęte tylko jedno zgłoszenie. Podczas warsztatów, każdy z uczestników trzech grup szkolnych otrzyma foldery edukacyjne oraz gadżety związane z tematyką wydarzenia. 2 dzień / 3 dzień Piknik edukacyjny o tematyce geologicznej W trakcie imprezy organizator zapewni stoisko z materiałami promocyjnymi na temat atrakcji Kielc. Na potrzeby wydarzenia zostanie także wydana ulotka na temat atrakcji geologicznych Kielc, uwzględniając przyjęcie do światowej sieci Geoparków UNESCO. Ulotki edukacyjne na temat obiektów GEONATURA KIELCE będą po zakończeniu imprezy dystrybuowane w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach, w obiektach Geonatura Kielce, a także w Punkcie Promocji Kielc na dworcu PKS i w kieleckich obiektach hotelowych. Podczas eventu dostępne będą stanowiska warsztatowe oraz instalacje przestrzenne, kilka geo-stanowisk, przy których odbywać się będą gry, układanie puzzli, czy ekologiczne zabawy. W biurze organizacyjnym imprezy - namiocie z obsługą animatora dostępne będą mapki imprezy i stanowisk oraz karty punktacyjne. Zarówno w drugim jak i trzecim dniu imprezy, oprócz materiałów drukowanych, będą dostępne gadżety związane z tematyką wydarzenia - przy stoisku mobilnym oraz w namiocie obsługi animatora. Dodatkową atrakcją wydarzenia w trzecim dniu Kieleckich Dni Ziemi będzie mobilne kino 5D, w którym wyświetlane będą filmy na temat atrakcji Kielc oraz regionu świętokrzyskiego. Planowany termin wydarzenia: drugi kwartał 2022 roku Program imprezy: Piątek - warsztaty dla szkół z przewodnikiem, zwiedzanie w 3 grupach Sobota geo- stanowiska, warsztaty, gry i zabawy Niedziela geo- stanowiska, warsztaty, gry i zabawy, mobilne kino 5D Wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny, ogólnodostępny dla wszystkich obywateli Kielc oraz turystów. Planowane koszty: Organizacja eventu: - Obsługa animatorów, stanowiska warsztatowe, gry i zabawy rodzinnych, obsługa biura imprezy - namioty 15.000 zł - Mobilne kino 5D: obsługa techniczna i merytoryczna 2 000 zł Wydawnictwa : 3 000 zł Gadżety : 5 000 zł Promocja w social mediach: 2500 zł Konsultacje, koordynacja merytoryczna i organizacyjna całości projektu: 2500 zł


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 do wniosku

REALIZACJA PROJEKTU

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: