IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO REALIZACJI - INWESTYCYJNE DUŻE

INWESTYCYJNE MAŁE NIEINWESTYCYJNE NIEZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU: "Bocianek na Start" Kompleks Sportowo-Rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI056

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Mini Stadion Lekkoatletyczny-działki nr 278/2,278/1,278/14,279/11, "Przestrzeni Relaksu" na placu szkoły -dz. nr 278/16, 278/6, Skatepark-dz. nr 278/1,278/11,278/14 przy SP1 w Kielcach, ul. Leopolda Staffa 7. W/w działki są w obrębie 10111.

KOSZT ZADANIA: 2000000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny duży

LICZBA GŁOSÓW: 3559

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU: Skatepark i Pumptrack (tor rowerowy, deskorolkowy, hulajnogowy i rolkowy) - Aktywna Strefa przy Kadzielni i w Parku Baranowskim

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI038

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Dz. nr ewid. 1/22 obręb 0023 - okolice zbiegu ulic Krakowska i Pakosz Dz. nr ewid. 443/4 i 443/2 obręb 0023 - u zbiegu ulic Marmurowej i Okrężnej w Parku Baranowskim

KOSZT ZADANIA: 3500000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny duży

LICZBA GŁOSÓW: 2243

zobacz szczegóły