IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

EDYCJA 2013 / 2014 - LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Alternatywny transport miejski. Rozwój infrastruktury rowerowopieszej na terenie Kielc. Budowa dróg dla rowerów, budowa przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów wraz z sygnalizacją świetlną. Lokalizacja: pas drogowy ul.Tarnowskiej (od istniejącej drogi dla rowerów do ul.Źródłowej), pas drogowy ul.Źródłowej (na całej długości), pas drogowy al. Solidarności (od ul.Źródłowej do ul.J.NowakaJeziorańskiego), pas drogowy ul.Sandomierskiej (od istniejącej drogi dla rowerów do al.IX Wieków Kielc), pas drogowy al.IX Wieków Kielc (od istniejących dróg dla rowerów do ul.Sandomierskiej), pas drogowy ul.J.Nowaka-Jeziorańskiego (od istniejącej drogi dla rowerów do al.Solidarności).

KOSZT PO WERYFIKACJI:
2600000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8; teren szkolny przy ZSO nr 8, Al.Górników Staszicowskich 22A.

KOSZT PO WERYFIKACJI:
550000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU:
Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią. Lokalizacja: ZSO nr 14 im. K.I.Gałczyńskiego w Kielcach ul.Jana Nowaka Jeziorańskiego 53

KOSZT PO WERYFIKACJI:
1900000.00

DOPUSZCZENIE / GŁOSOWANIE:
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

REALIZACJA:
ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI