IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

Kontakt

W zakresie procedury Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego informacji udziela:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Urząd Miasta Kielce
Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Biuro ds. Partycypacji Społecznej

Monika Dziublewska - tel. 41 36 76 400 - monika.dziublewska@um.kielce.pl

 

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy w przygotowaniu projektu do Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego? Skontaktuj się z nami!

Urząd Miasta Kielce
Biuro Inwestycji
Aneta Wajs - tel. 41 36 76 634 - aneta.wajs@um.kielce.pl
Anna Maksalon - tel. 41 36 76 668 - anna.maksalon@um.kielce.pl

Wydział Urbanistyki i Architektury 
Biuro Planowania Przestrzennego
Piotr Hetmańczyk - tel. 41 36 76 361 lub 41 34 42 804 - piotr.hetmanczyk@um.kielce.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Magdalena Taracha - tel. 41 36 76 221 – magdalena.taracha@um.kielce.pl
Magdalena Kajdan - tel. 41 36 76 227 – magdalena.kajdan@um.kielce.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Referat Kształtowania Środowiska Zieleni Miejskiej 
Sebastian Wróblewski - tel. 41 36 76 732 - sebastian.wroblewski@um.kielce.pl
Iwona Pamuła - tel. 41 36 76 689 - iwona.pamula@um.kielce.pl

Stanowisko ds. Klimatu, Powietrza, Energii i Elektromobilności
Emilia Bielecka - 41 36 76 466 - emilia.bielecka@um.kielce.pl
Anna Niedzielska 41 36 76 466 anna.niedzielska@um.kielce.pl

Geolog Powiatowy
Grzegorz Grzegorzewski - tel. 41 36 76 532 – grzegorz.grzegorzewski@um.kielce.pl /Projekty dotyczące gospodarki wodnej/

Referat Środowiska i Gospodarki Wodnej, Geologii i Hałasu
Katarzyna Wesołowska - tel. 41 36 76 663 - katarzyna.wesolowska@um.kielce.pl /Projekty związane z ograniczeniem hałasu/

Referat Usług Komunalnych
Ewelina Surma - tel. 41 36 76 681 - ewelina.surma@um.kielce.pl

Stanowisko ds. Ochrony Zwierząt
Alicja Kocielińska -  tel. 41 367 66 85 - alicja.kocielinska@um.kielce.pl

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Referat Kultury
Małgorzata Juszczyk - tel. 41 36 76 608 - malgorzata.juszczyk@um.kielce.pl
Agnieszka Sadowska - Skrzyniarz – tel. 41 36 76 612 - agnieszka.sadowska@um.kielce.pl

Referat Sportu i Turystyki
Justyna Łukasik - tel. 41 36 76 620 - justyna.lukasik@um.kielce.pl
Piotr Głowacki - tel. 41 36 76 643 - piotr.glowacki@um.kielce.pl

Referat Promocji Zdrowia i Profilaktyki
Anna Kundera - tel. 41 36 76 616 - anna.kundera@um.kielce.pl
Iwona Czech - tel. 41 36 76 615 - iwona.czech@um.kielce.pl

Referat Edukacji
Dorota Kaczmarczyk - 41 36 76 628 – dorota.kaczmarczyk@um.kielce.pl
Oliwia Marcyś- Wargacka - 41 36-76-617 – oliwia.wargacka@um.kielce.pl,

Miejski Zarząd Dróg
Wydział Przygotowania Inwestycji
Izabela Nowak- tel. 41 34 02 823 – izabela.nowak@mzd.kielce.pl

Wydział Planowania Rozwoju Dróg
Dominik Kargul - tel. 41 34 02 824 - dominik.kargul@mzd.kielce.pl


Miejski Ośrodek  Pomocy Rodzinie
Urszula Hajduk-Janaszek,- tel. 41 331 25 24 wew. 248 - u.hajduk-janaszek@mopr.kielce.pl
Paulina Gaweł- tel. 41 331 25 24 wew. 248 - p.gawel@mopr.kielce.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Andrzej Mazur 41 36 76 716 wew.12 -  andrzej.mazur@mosir.kielce.pl

 

W zakresie funkcjonowania serwisu internetowego:
Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart  City
Dominika Kowalska – Jamrożek - tel. 41 36 76 100 - dominika.kowalska@um.kielce.pl
Anna Dwurnik - tel. 41 36 76 100 - anna.dwurnik@um.kielce.pl

W zakresie Regulaminu Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego:
Monika Dziublewska – 41 36 76 400 - monika.dziublewska@um.kielce.pl
Magdalena Korus – 41 36 76 400 – magdalena.korus@um.kielce.pl