IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

WYNIKI GŁOSOWANIA

Co to jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski jest specjalną formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Kielc na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach gminy.

Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe zaangażowanie mieszkańców w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej, z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego udziału w procesie opracowania budżetu, budowania więzi w lokalnej społeczności oraz przedstawienia mieszkańcom Kielc mechanizmów funkcjonowania Miasta.

Zgłaszanym zadaniem może być inicjatywa obywatelska, przyczyniająca się do rozwoju Miasta Kielce, służąca ogółowi mieszkańców, polegająca na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie elementu infrastruktury miejskiej lub mająca charakter prospołeczny, kulturalny, oświatowy, sportowy lub inny, mający na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

plik foto id: 1406005451
plik foto id: 1406006177

Jak rozdzielono pieniądze w ramach KBO?

W tym roku łączna kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach KBO to 7 750 000 zł.

 7 750 000 zł zostanie rozdzielone na zadania według kategorii na kwoty:

  • zadania inwestycyjne duże 5 000 000 zł
  • zadania inwestycyjne małe 2 000 000 zł
  • zadania nieinwestycyjne 750 000 zł

HARMONOGRAM

15.06-06.07
2020

plik foto id: 1406005405

zgłaszanie projektów

08.07
2020

plik foto id: 1406005407

publikacja zgłoszonych projektów

09.07-07.09
2020

plik foto id: 1406005414

weryfikacja projektów

24.09
2020

plik foto id: 1406005415

publikacja listy projektów dopuszczonych do głosowania

25.09-09.10
2020

plik foto id: 1406005416

głosowanie

15.10
2020

plik foto id: 1406005418

wyniki