IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406232284
WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH DOT. ZMIAN W KIELECKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM

Co to jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski jest specjalną formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Kielc na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach gminy.

Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe zaangażowanie mieszkańców w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej, z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego udziału w procesie opracowania budżetu, budowania więzi w lokalnej społeczności oraz przedstawienia mieszkańcom Kielc mechanizmów funkcjonowania Miasta.

Zgłaszanym zadaniem może być inicjatywa obywatelska, przyczyniająca się do rozwoju Miasta Kielce, służąca ogółowi mieszkańców, polegająca na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie elementu infrastruktury miejskiej lub mająca charakter prospołeczny, kulturalny, oświatowy, sportowy lub inny, mający na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

plik foto id: 1406232998

Jak rozdzielono pieniądze w ramach KBO?

W tym roku łączna kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach KBO to 7 800 000 zł.

7 800 000 zł zostanie rozdzielone na zadania według kategorii na kwoty:

  • projekty inwestycyjne duże 4 500 000 zł
  • projekty inwestycyjne małe 2 000 000 zł
  • projekty zielone 800 000 zł
  • projekty nieinwestycyjne 500 000 zł

04.05-25.05

plik foto id: 1406232295

zgłaszanie projektów

28.05

plik foto id: 1406232297

publikacja zgłoszonych projektów

31.05-30.08

plik foto id: 1406232298

weryfikacja projektów

17.09

plik foto id: 1406232299

publikacja listy projektów dopuszczonych do głosowania

27.09-11.10

plik foto id: 1406232300

głosowanie

15.10

plik foto id: 1406232301

wyniki