plik foto id: 1400791834

WYNIKI GŁOSOWANIA

Co to jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski jest specjalną formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Kielc na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach gminy.

Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe zaangażowanie mieszkańców w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej, z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego udziału w procesie opracowania budżetu, budowania więzi w lokalnej społeczności oraz przedstawienia mieszkańcom Kielc mechanizmów funkcjonowania Miasta.

Zgłaszanym zadaniem może być inicjatywa obywatelska, przyczyniająca się do rozwoju Miasta Kielce, służąca ogółowi mieszkańców, polegająca na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie elementu infrastruktury miejskiej lub mająca charakter prospołeczny, kulturalny, oświatowy, sportowy lub inny, mający na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

plik foto id: 1400791964
Puzle pliku

Jak rozdzielono pieniądze w ramach KBO?

W tym roku łączna kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach KBO to 7 000 000 zł.

Zadania zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego podzielone są na trzy kategorie: 

  • zadania inwestycyjne duże (koszt realizacji pojedynczego zadania przekracza kwotę 150 000 zł),
  • zadania inwestycyjne małe (koszt realizacji pojedynczego zadania nie przekracza kwoty 150 000 zł),
  • zadania nieinwestycyjne (koszt realizacji pojedynczego zadania nie przekracza kwoty 30 000 zł).

HARMONOGRAM

plik foto id: 1400791700
plik foto id: 1400791717
plik foto id: 1400791718
plik foto id: 1400791719
plik foto id: 1400791720
plik foto id: 1400791721
Zobacz szczegółowy Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Kielc 2020