IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

GŁOSOWANIE ZAKOŃCZY SIĘ ZA

Liczba aktualnie oddanych i potwierdzonych głosów

5 524

Ostateczna liczba może się różnić po przeprowadzeniu weryfikacji.
GŁOSUJ ZOBACZ LISTĘ PROJEKTÓW DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA

Zapraszamy wnioskodawców, których projekty zostały dopuszczone do głosowania, do promowania projektów w formie krótkich filmów. Nagrania mogą być ciekawą formą promocji projektów. Opublikujemy je w zakładkach dotyczących poszczególnych zadań. Filmy zawierające elementy promowania organizacji, instytucji bądź zawierające wulgarne, obraźliwe treści nie będą publikowane - nagrania swoim tematem mają dotyczyć wyłącznie zgłoszonych projektów.

Prosimy wnioskodawców o przesyłanie linku do umieszczonego  w serwisie YouTube filmu na adres: budzetobywatelski@kielce.eu.

Dla osób, które nie posiadają dostępu do internetu czy telefonu komórkowego, zapewniamy możliwość oddania głosu w specjalnie do tego przeznaczonych punktach - ich wykaz znajdziesz poniżej. Ich lokalizację sprawdzisz również na MAPIE.

WYKAZ PUNKTÓW DO GŁOSOWANIA

Co to jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski jest specjalną formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Kielc na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach gminy.

Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe zaangażowanie mieszkańców w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej, z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego udziału w procesie opracowania budżetu, budowania więzi w lokalnej społeczności oraz przedstawienia mieszkańcom Kielc mechanizmów funkcjonowania Miasta.

Zgłaszanym zadaniem może być inicjatywa obywatelska, przyczyniająca się do rozwoju Miasta Kielce, służąca ogółowi mieszkańców, polegająca na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie elementu infrastruktury miejskiej lub mająca charakter prospołeczny, kulturalny, oświatowy, sportowy lub inny, mający na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

plik foto id: 1406432228

Jak rozdzielono pieniądze w ramach KBO?

W tym roku łączna kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach KBO to 8 000 000 zł.

8 000 000 zł zostanie rozdzielone na zadania według kategorii na kwoty:

  • projekty inwestycyjne duże 4 500 000 zł
  • projekty inwestycyjne małe 2 000 000 zł
  • projekty zielone 1 000 000 zł
  • projekty nieinwestycyjne 500 000 zł

HARMONOGRAM

19.04-13.05

plik foto id: 1406232295

zgłaszanie projektów

20.05

plik foto id: 1406232297

publikacja zgłoszonych projektów

23.05-26.08

plik foto id: 1406232298

weryfikacja projektów

22.09

plik foto id: 1406232299

publikacja listy projektów dopuszczonych do głosowania

23.09-06.10

plik foto id: 1406232300

głosowanie

do 13.10

plik foto id: 1406232301

wyniki

Zobacz szczegółowy Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Kielc 2022