IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

Kielczanie!

Zakończył się termin zgłaszania projektów w tegorocznej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego.  Mieszkańcy miasta jak co roku wykazali się kreatywnością i zaangażowaniem i  zgłosili łącznie 179 projektów. 2 projekty zostały wycofane przez Wnioskodawców przed publikacją.

ZOBACZ ZGŁOSZONE PROJEKTY

Podział zgłoszonych projektów  w poszczególnych kategoriach:

  • inwestycyjne duże: 35
  • inwestycyjne małe: 57
  • zielone: 13
  • nieinwestycyjne : 72

Zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym. Weryfikacja odbędzie się w dniach od 16 maja do 25 sierpnia 2023 r. Listę projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie poznamy 1 września.  Wnioskodawcy, których projekty zostaną ocenione negatywnie do 7 września będą mieli możliwość złożenia odwołania od negatywnej oceny czyli niedopuszczenia projektu do głosowania. Ostateczną listę projektów dopuszczonych do głosowania poznamy 22 września i w tym dniu rozpocznie się  głosowanie, które potrwa do 5 października. Wyniki głosowania mieszkańców zostaną opublikowane do dnia 19 października.

Co to jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski jest specjalną formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Kielc na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach gminy.

Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe zaangażowanie mieszkańców w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej, z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego udziału w procesie opracowania budżetu, budowania więzi w lokalnej społeczności oraz przedstawienia mieszkańcom Kielc mechanizmów funkcjonowania Miasta.

Zgłaszanym zadaniem może być inicjatywa obywatelska, przyczyniająca się do rozwoju Miasta Kielce, służąca ogółowi mieszkańców, polegająca na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie elementu infrastruktury miejskiej lub mająca charakter prospołeczny, kulturalny, oświatowy, sportowy lub inny, mający na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

plik foto id: 1406687044

Jak rozdzielono pieniądze w ramach KBO?

W tym roku łączna kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach KBO to 8 400 000 zł.

8 400 000 zł zostanie rozdzielone na zadania według kategorii na kwoty:

  • projekty inwestycyjne duże 5 000 000 zł
  • projekty inwestycyjne małe 2 100 000 zł
  • projekty zielone 1 000 000 zł
  • projekty nieinwestycyjne 300 000 zł

HARMONOGRAM

18.04-10.05

plik foto id: 1406232295

zgłaszanie projektów

16.05

plik foto id: 1406232297

publikacja zgłoszonych projektów

16.05-25.08

plik foto id: 1406232298

weryfikacja projektów

22.09

plik foto id: 1406232299

publikacja listy projektów dopuszczonych do głosowania

22.09-05.10

plik foto id: 1406232300

głosowanie

do 19.10

plik foto id: 1406232301

wyniki