IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

Liczba osób, które zagłosowały w Kieleckim Budżecie Obywatelskim 2022/2023:

14 173

Na wszystkie projekty oddano w sumie głosów:

93 476

Każda osoba do dyspozycji miała 10 głosów (1 na projekt duży inwestycyjny, 3 na projekty małe inwestycyjne, 4 na projekty nieinwestycyjne oraz 2 na projekty zielone).

ZOBACZ WYNIKI GŁOSOWANIA

Co to jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski jest specjalną formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Kielc na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach gminy.

Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe zaangażowanie mieszkańców w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej, z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego udziału w procesie opracowania budżetu, budowania więzi w lokalnej społeczności oraz przedstawienia mieszkańcom Kielc mechanizmów funkcjonowania Miasta.

Zgłaszanym zadaniem może być inicjatywa obywatelska, przyczyniająca się do rozwoju Miasta Kielce, służąca ogółowi mieszkańców, polegająca na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie elementu infrastruktury miejskiej lub mająca charakter prospołeczny, kulturalny, oświatowy, sportowy lub inny, mający na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.