IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH MAŁYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO REALIZACJI

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI47

Wykonanie promenady wzdłuż rzeki Silnicy w obrębie działki 697/4 między ul. Kaczmarka a kompleksem budynków Chęńcińska 33-39

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Osiedle Chęcińskie - strefa śródmiejska miasta Kielce obręb 0016 miasta Kielce,działka nr 697/4

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

Projekt zakwalifikowany do realizacji:
TAK

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW:
1202

zobacz szczegóły

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI22

Utworzenie 20 miejsc wypoczynku: Tęczowe ławeczki–odpoczynek; Kosze do segregacji–dbanie o naszą planetę; Stojaki rowerowe–promocja zdrowego stylu życia; Miski z wodą dla psów–troska o najlepszego przyjaciela człowieka; Zieleń–czyste powietrze

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Lok_dz_obr: 1_979/2_10; 2_110/15 17; 3_3/3_17; 4_722/12_8; 5_239/21_15; 6_871/3_7; 7_894/493_7; 8_947/287_6; 9_130/11_5; 10_441 lub 439/2_15; 11_549/4_16; 12_403/17_10; 13_1/24, 1/14_23; 14_378/1_10; 15_73_17; 16_420/30_9; 17_616/19_10; 18_2023/4, 2023/9_7; 19_596/3_20; 20_107/20_15;

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

Projekt zakwalifikowany do realizacji:
TAK

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW:
1294

zobacz szczegóły

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI21

Tor do nauki jazdy dla ludzi na wózkach inwalidzkich

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Skwer im. E. Niziurskiego, bepośrednio przy parkingu samochodowym [ 10123; 1/22]

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

Projekt zakwalifikowany do realizacji:
TAK

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW:
1380

zobacz szczegóły

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI75

Toaleta w Dolinie Silnicy

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Obręb 10110, działka 370

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

Projekt zakwalifikowany do realizacji:
TAK

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW:
1320

zobacz szczegóły

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI86

Oświetlenie Krzyża Powstańczego na Bruszni w Białogonie

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Oświetlenie Krzyża Powstańczego na Bruszni w Białogonie według wykonanego w ubiegłym roku projektu budowlanego wykonawczego w rejonie ul. Białogońskiej dz.5,95/3,95/4,95/5,96/2,97,883,886 obręb 0020,00140.

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

Projekt zakwalifikowany do realizacji:
TAK

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW:
1287

zobacz szczegóły

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI73

Modernizacja terenu przy Przedszkolu Samorządowym nr 22 w Kielcach

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 22 w Kielcach ul. Bolesława Chrobrego 110 nr działki 1175

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

Projekt zakwalifikowany do realizacji:
TAK

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW:
2936

zobacz szczegóły

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI69

Mały ogród botaniczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach ul. Zgoda 31 25-378 Kielce

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Zgoda 31 25-378 Kielce , obręb 10124, nr działki 40/11

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

Projekt zakwalifikowany do realizacji:
TAK

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW:
1472

zobacz szczegóły

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI53

Dron antysmogowy

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Straż Miejska w Kielcach na terenie całego miasta z ewentualnym świadczeniem usług w gminach sąsiadujacych

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

Projekt zakwalifikowany do realizacji:
TAK

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW:
2854

zobacz szczegóły

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI63

Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowo - rekreacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach.

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Kielce, ul. Zgoda 31 25-378 kielce obręb 10124 działka nr 40/11 40/7 40/6

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

Projekt zakwalifikowany do realizacji:
TAK

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW:
1360

zobacz szczegóły

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI46

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie III LO im. Norwida przy ul. Jagiellońskiej 4 w Kielcach

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
1365/4, 1365/6 obręb 0009 ul Jagiellońska 4, 25-613 Kielce

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

Projekt zakwalifikowany do realizacji:
TAK

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW:
2898

zobacz szczegóły

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI23

Budowa placu zabaw przy SP nr 9

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
działka nr 628/7 ul. Dygasińskiego 6

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

Projekt zakwalifikowany do realizacji:
TAK

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW:
5587

zobacz szczegóły

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI45

Budowa placu treningowego z rzutnią do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
działki o nr. ewid. : 415/1, 415/2, 415/3 obręb 0024

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

Projekt zakwalifikowany do realizacji:
TAK

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW:
1426

zobacz szczegóły

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI08

Budowa nowoczesnego placu zabaw przystosowanego dla dzieci niepełnosprawnych z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Kielce, os. Na Stoku, obręb 0007, dz. ewid. nr 854/1, 854/6 ,854/11, 854/15

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

Projekt zakwalifikowany do realizacji:
TAK

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW:
1768

zobacz szczegóły

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI18

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kaznowskiego na osiedlu Ślichowice II

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Nr obrębu 10108, nr działki 409, ul. Kaznowskiego od skrzyżowania z ul. Jurajską do skrzyżowania z ul. Karbońską i dalej na zachód do granicy bloku Jurajska 1B

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

Projekt zakwalifikowany do realizacji:
TAK

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW:
2207

zobacz szczegóły

IDENTYFIKATOR ZADANIA : MI01

„Złap deszcz!” - wyposażenie placówek użyteczności publicznej w zbiorniki na deszczówkę.

PROPONOWANA LOKALIZACJA :
Kielce, placówki dydaktyczne i domy pomocy społecznej wg załączonego wykazu.

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

Projekt zakwalifikowany do realizacji:
TAK

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW:
1534

zobacz szczegóły