IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

LISTA PROJEKTÓW OCENIONYCH NEGATYWNIE

NAZWA PROJEKTU:
„Teatralna Promocja Miasta Kielce”

NR PROJEKTU: 58

WSKAZANA LOKALIZACJA:
Kielce Baza Zbożowa

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
25000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

OPINIA KOMISJI:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU:
Bezpiecznie na Sienkiewce

NR PROJEKTU: 97

WSKAZANA LOKALIZACJA:
obręb 10117, działka 484

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
300000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

OPINIA KOMISJI:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU:
Budowa boisk – do piłki ręcznej/siatkówki i do kosza na Osiedlu Dąbrowa II w Kielcach

NR PROJEKTU: 66

WSKAZANA LOKALIZACJA:
Kielce, Osiedle Dąbrowa II, obręb 007, działka nr 2473

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
2300000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

OPINIA KOMISJI:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU:
Budowa miejsc parkingowych dla samochodów i rowerów

NR PROJEKTU: 73

WSKAZANA LOKALIZACJA:
ul. Planty oraz przy skwerze imienia IRENY SENDLEROWEJ; działki objete projektem –nr działek ewid 173/2; 162/13; 162/14

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
1800000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

OPINIA KOMISJI:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU:
Budowa parkingu dla osób korzystających z kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZSZ nr 1 w Kielcach ul. Zgoda 31 25-378 Kielce

NR PROJEKTU: 33

WSKAZANA LOKALIZACJA:
Kielce ul. Zgoda 31 25-378 Kielce obrębu 10124 nr działki 40/11

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
150000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

OPINIA KOMISJI:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU:
Budowa ulicy Żurawiej na odcinku od ulicy 1 Maja do ulicy Poprzecznej.

NR PROJEKTU: 109

WSKAZANA LOKALIZACJA:
Osiedle Herby - strefa pośrednia miasta Kielce Obręb 0009 miasta Kielce, działki nr ew. 536 i 309/27

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
750000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

OPINIA KOMISJI:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU:
Budowa wielofunkcyjnego boiska na Osiedlu Dąbrowa w Kielcach

NR PROJEKTU: 65

WSKAZANA LOKALIZACJA:
Kielce, Osiedle Dąbrowa, obręb 007, działki nr 2014/8, 2014/9 i 2014/10, ul. Wincentego z Kielc i Różyckiego

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
1297800.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

OPINIA KOMISJI:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU:
Izba pamięci - Wojsko Polskie Wczoraj i Dziś. Wystawy stałe i czasowe związane z historią wojska polskiego na terenie Kielc, z uwzględnieniem lokalnych miejsc pamięci. Celem jest edukacja oraz wychowanie obywatelskie i patriotyczne

NR PROJEKTU: 51

WSKAZANA LOKALIZACJA:
Budynek Szkoły Podstawowej nr 8 im Wojska Polskiego w Kielcach. Ul. Generała Hauke Bosaka 1. Nr działki 1353/12. Wydzielone w budynku pomieszczenie o powierzchni 62.07 m2

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
30000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

OPINIA KOMISJI:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU:
Likwidacja rowów melioracyjnych z budową kanalizacji deszczowej i chodników po obu stronach ul. Ściegiennego oraz budowa ścieźki rowerowej po jednej stronie ulicy na odcinku od ul. Wapiennikowej do Alei Popiełuszki bez wycinki drzew znajdujących się w pasie zieleni

NR PROJEKTU: 43

WSKAZANA LOKALIZACJA:
Ul. Ściegiennego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wapiennikową do Alei Popiełuszki

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
4000000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

OPINIA KOMISJI:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU:
Opiekunowie Kotów wolno bytujących

NR PROJEKTU: 89

WSKAZANA LOKALIZACJA:
Kielce Całe Miasto

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
30000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

OPINIA KOMISJI:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU:
Ożywiamy ulicę Staszica czyli pierwsza kielecka strefa Woonref

NR PROJEKTU: 40

WSKAZANA LOKALIZACJA:
ul. Staszica działka nr 541

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
75000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

OPINIA KOMISJI:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU:
Park sportowy “Pumptrack Kielce” składający się z głównego pumptracka, mini pumptracka, skill parku rowerowego oraz strefy wypoczynkowej.

NR PROJEKTU: 52

WSKAZANA LOKALIZACJA:
działka nr ewid. 378/3 obręb 0010 Dolina Silnicy

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
2100000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

OPINIA KOMISJI:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU:
Polskie dziedzictwo kulturowe – odrestraurowanie zabytkowego autobusu Jelcz 120M.

NR PROJEKTU: 7

WSKAZANA LOKALIZACJA:
TEREN MIASTA KIELCE.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
29900.00 zł

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

OPINIA KOMISJI:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU:
Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności wokół budynku PS Nr 35 w Kielcach 1)wykonanie ogrodzenia; 2)wymiana chodnika na kostkę brukową; 3)przebudowa schodów; 4)budowa podjazdu dla niepełnosprawnych

NR PROJEKTU: 74

WSKAZANA LOKALIZACJA:
Obręb Nr 006, 10106 Nr działek: 947/47; 947/50; 947/271; 947/272; 969/3; 969/4; 969/5; 969/6; 969/7. Kielce, ul. Orkana 13

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
144710.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

OPINIA KOMISJI:
Negatywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU:
Projekt utworzenia Modelarni Lotniczej w Kielcach w związku z likwidacją w/w w MDK. Modelarnia służy dla młodzieży w wieku szkolnym, zapezpiecza zajęcia politechniczne , pow. mić min. 100m2 + wyposażenie + instr.

NR PROJEKTU: 72

WSKAZANA LOKALIZACJA:
W/g rozeznania miasta po pustostanie w budynku przy ul. Starodomaszowskiej koszt. 1800zł/m

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
30000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

OPINIA KOMISJI:
Negatywna

zobacz szczegóły