IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

LISTA PROJEKTÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ, ZWERYFIKOWANYCH POZYTYWNIE

INWESTYCYJNE DUŻE INWESTYCYJNE MAŁE NIEINWESTYCYJNE

NAZWA PROJEKTU: Kielecki Central Park na Czarnowie? „Skwer Jagiellonów"! Nowe miejsce spotkań oraz wypoczynku Kielczan. Park przyjazny dla zwierząt.

NR PROJEKTU: 1

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Teren zielony zlokalizowany pomiędzy ul. Jagiellońską i ul. Szkolną, ciągnący się od skrzyżowania Grunwaldzka/Jagiellońska w kierunku pasażu handlowego Szkolna 36. Fragm. działek nr: 239/5, 239/3, 239/35, 240/11 - obręb 0015 Kielce.

KOSZT ZADANIA: 148264.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU: Samoobrona dla kondycji siły i zdrowia. Program szkoleniowy dla kobiet i mężczyzn. Druga edycja.

NR PROJEKTU: 2

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Sala treningowa przy Stowarzyszeniu Sportów Walki Klincz, ul. Wesoła 51, 25-363 Kielce

KOSZT ZADANIA: 29900.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU: "Siłownia pod chmurką" - Ćwiczę z mamą i Tatą

NR PROJEKTU: 3

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Nr obrębu 0008 nr działki 694, skrzyżowanie ulic Piekoszowskiej z ulicą Malików

KOSZT ZADANIA: 150000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU: Miejsca parkingowe dla rodziców i dzieci z przedszkola oraz mieszkańców Malikowa

NR PROJEKTU: 4

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Nr obrębu 0008 nr działki 720/3, 719/2, 721, 720/2

KOSZT ZADANIA: 150000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU: E-biblioteka - słuchaj i czytaj on-line!

NR PROJEKTU: 5

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni wirtualnej. Każdy czytelnik będzie mógł skorzystać z biblioteki bez konieczności wychodzenia z domu.

KOSZT ZADANIA: 29750.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU: "Bocianek na Start" Kompleks Sportowo-Rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach

NR PROJEKTU: 6

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Mini Stadion Lekkoatletyczny-działki nr 278/2,278/1,278/14,279/11, "Przestrzeni Relaksu" na placu szkoły -dz. nr 278/16, 278/6, Skatepark-dz. nr 278/1,278/11,278/14 przy SP1 w Kielcach, ul. Leopolda Staffa 7. W/w działki są w obrębie 10111.

KOSZT ZADANIA: 2000000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny duży

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU: Edmund Niziurski: sposób na Kielce – konkurs, komiks, wystawa, bezpłatne wydawnictwa kielczan

NR PROJEKTU: 7

LOKALIZACJA OSTATECZNA: ul. Zbożowa 4, 25-416 Kielce ("Baza Zbożowa")

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU: "Dwójka Gola ! - Boisko jest dobre na wszystko"

NR PROJEKTU: 8

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Teren Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kościuszki 5 w Kielcach, działka 424, 426 , ; Obręb 0017

KOSZT ZADANIA: 900000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny duży

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU: Wykonanie terenu rekreacyjnego na osiedlu Bukówka

NR PROJEKTU: 9

LOKALIZACJA OSTATECZNA: działka nr 1111/53 obręb 0032

KOSZT ZADANIA: 150000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU: Academia Kielcensis - Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Dawnej oraz spacer po Kielcach.

NR PROJEKTU: 10

LOKALIZACJA OSTATECZNA: dz. nr 103 104, 105; obręb 10121 – kompleks barokowych budynków na Karczówce

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU: Mural "Miłość i tolerancja" - warsztat z dobrego street artu w przestrzeni publicznej

NR PROJEKTU: 11

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Zachodnia ściana szczytowa budynku przy ul. Kochanowskiego 12, działka 664/55 obręb 10124

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU: Park Pamięci Kielczan

NR PROJEKTU: 12

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Dz. nr 130/11, 130/9 obręb 10105 – północno-wschodni róg ul. 1 Maja / ul. Hubalczyków i/lub dz. nr 1270/21, 1270/20, 946/14 obręb 10106 – północno-zachodni róg ul. Orkana / ul. Warszawskieji/lub dz. nr 214 obręb 10120 – Białogon (rejon ścieżki rowerowej)

KOSZT ZADANIA: 30000.00 zł

TYP PROJEKTU: Nieinwestycyjny

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU: Napis " I (Serce) Kielce" w centrum Miasta Kielce

NR PROJEKTU: 13

LOKALIZACJA OSTATECZNA: obręb 0016, działka 653/16

KOSZT ZADANIA: 100000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU: Smogowóz

NR PROJEKTU: 14

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Straż Miejska w Kielcach na terenie całego miasta z ewentualnym świadczeniem usług w gminach sąsiadujących.

KOSZT ZADANIA: 600000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny duży

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU: Kamery przenośne do monitorowania miejsc nielegalnego pozbywania się odpadów i dzikich wysypisk na terenie Miasta Kielce.

NR PROJEKTU: 15

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Straż Miejska w Kielcach na terenie całego miasta z ewentualnym świadczeniem usług w gminach sąsiadujących.

KOSZT ZADANIA: 75000.00 zł

TYP PROJEKTU: Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: Pozytywna

zobacz szczegóły