IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

Kalkulator

Pamiętaj! Są to ceny uśrednione, szacunkowe i mogą ostatecznie znacząco różnić się od rzeczywistego kosztu, co uzależnione jest od zastosowanych materiałów czy przeprowadzenia np. dodatkowych prac przygotowawczych.

Dodatkowe informacje

W przypadku projektów "zielonych" wycena projektu powinna obejmować m.in: przygotowanie projektu, przygotowanie terenu – roboty ziemne, zakup ziemi urodzajnej i rozplantowanie, zakup materiału roślinnego i posadzenie (drzew, krzewów, bylin itd.), nawożenie, wykonanie obrzeża rabat, ściółkowanie, wymianę lub wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych, rozbrukowanie terenu do nasadzenia materiału roślinnego, pielęgnację zieleni przez 1 rok, zakup i montaż tablicy informacyjnej.

Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu - 5 - 10% wartości całej inwestycji

Pielęgnacja zieleni przez rok - 20 - 35 % łącznego kosztu materiału roślinnego.

Przykładowe koszty realizacji projektów „zielonych”:

Park kieszonkowy, koszt - 150 000 - 250 000 zł

Ogród deszczowy w gruncie, koszt - 50 000 - 150 000 zł

Mini skwer, koszt – 80 000 - 150 000 zł

Renowacja i modernizacja istniejącego terenu zieleni, koszt - 100 000 - 200 000 zł

Koszt realizacji projektów zależy od wielkości przestrzeni do zagospodarowania zielenią oraz od ilości wprowadzonych elementów (zieleń + mała architektura).