IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

LISTA PROJEKTÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ, ZWERYFIKOWANYCH POZYTYWNIE - INWESTYCYJNE DUŻE

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
"Bocianek na Start" Kompleks Sportowo-Rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
"Bocianek na Start" Kompleks Sportowo-Rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach

NR PROJEKTU:6

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Mini Stadion Lekkoatletyczny-działki nr 278/2,278/1,278/14,279/11, "Przestrzeni Relaksu" na placu szkoły -dz. nr 278/16, 278/6, Skatepark-dz. nr 278/1,278/11,278/14 przy SP1 w Kielcach, ul. Leopolda Staffa 7. W/w działki są w obrębie 10111.

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Mini Stadion Lekkoatletyczny-działki nr 278/2,278/1,278/14,279/11, "Przestrzeni Relaksu" na placu szkoły -dz. nr 278/16, 278/6, Skatepark-dz. nr 278/1,278/11,278/14 przy SP1 w Kielcach, ul. Leopolda Staffa 7. W/w działki są w obrębie 10111.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
2000000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
2960000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
"Dwójka Gola ! - Boisko jest dobre na wszystko"

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
"Dwójka Gola ! - Boisko jest dobre na wszystko"

NR PROJEKTU:8

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Teren Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kościuszki 5 w Kielcach, działka 424, 426 , ; Obręb 0017

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Teren Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kościuszki 5 w Kielcach, działka 424, 426 , ; Obręb 0017

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
900000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
600000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Smogowóz

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Smogowóz

NR PROJEKTU:14

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Straż Miejska w Kielcach na terenie całego miasta z ewentualnym świadczeniem usług w gminach sąsiadujących.

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Straż Miejska w Kielcach na terenie całego miasta z ewentualnym świadczeniem usług w gminach sąsiadujących.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
600000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
600000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Budowa ogólnodostępnego parkingu przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Budowa ogólnodostępnego parkingu przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach

NR PROJEKTU:19

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Obręb 10109, nr działek 668/5 i 668/6; 25-628 Kielce ul. Naruszewicza 16

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Obręb 10109, nr działek 668/5 i 668/6; 25-628 Kielce ul. Naruszewicza 16

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
550000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
315000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Inteligentny parking w centrum os. Na Stoku - kompleksowa inwestycja wraz z monitoringiem, oświetleniem LED oraz stacją ładowania samochodów elektrycznych dla mieszkańców, pacjentów przychodni, interesantów Policji i klientów lokali użytkowych

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Inteligentny parking w centrum os. Na Stoku - kompleksowa inwestycja wraz z monitoringiem, oświetleniem LED oraz stacją ładowania samochodów elektrycznych dla mieszkańców, pacjentów przychodni, interesantów Policji i klientów lokali użytkowych

NR PROJEKTU:20

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
KIELCE, OS. NA STOKU, OBRĘB 0007, DZ. EWID. NR 899/5, 899/8

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
KIELCE, OS. NA STOKU, OBRĘB 0007, DZ. EWID. NR 899/5, 899/8

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
763665.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
763665.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Budowa 14 miejsc parkingowych przy ul. Leszczyńskiej 8 (Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach) oraz zagospodarowanie terenu.

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Budowa 14 miejsc parkingowych przy ul. Leszczyńskiej 8 (Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach) oraz zagospodarowanie terenu.

NR PROJEKTU:24

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach ul. Leszczyńska 8

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach ul. Leszczyńska 8

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
350000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
150000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Wykonanie parkingu na działce nr 258 obręb 0015miasta Kielce położony pomiędzy ul. Urzędniczą a ciągiem pieszo-jezdnym przy ul. Grunwaldzkiej (teren istniejącego boiska asfaltowego)

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Wykonanie parkingu na działce nr 258 obręb 0015miasta Kielce położony pomiędzy ul. Urzędniczą a ciągiem pieszo-jezdnym przy ul. Grunwaldzkiej (teren istniejącego boiska asfaltowego)

NR PROJEKTU:26

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Osiedle Jagiellońskie, strefa śródmiejska miasta Kielce. Lokalizacja na terenie nieużytkowanego boiska asfaltowego działka 258 obręb 00015 miasta Kielce

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Osiedle Jagiellońskie, strefa śródmiejska miasta Kielce. Lokalizacja na terenie nieużytkowanego boiska asfaltowego działka 258 obręb 00015 miasta Kielce

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
625000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
149840.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Wybudowanie monitoringu miejskiego wzdłuż ul. Chęcińskiej, Bpa Kaczmarka i Karczówkowskiej (odcinek od ulicy Bpa Kaczmarka do ul. Armii Krajowej)

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Wybudowanie monitoringu miejskiego wzdłuż ul. Chęcińskiej, Bpa Kaczmarka i Karczówkowskiej (odcinek od ulicy Bpa Kaczmarka do ul. Armii Krajowej)

NR PROJEKTU:32

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Osiedle Chęcińskie – strefa śródmiejska miasta Kielce Obręb 0016 miasta Kielce, pas drogowy ul. Chęcińska działka nr ew. 809, pas drogowy ul. Bpa Kaczmarka działki nr ew.690/2 i 676, pas drogowy ul. Karczówkowska działki nr ew. 622/7 i 622/4

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Osiedle Chęcińskie – strefa śródmiejska miasta Kielce Obręb 0016 miasta Kielce, pas drogowy ul. Chęcińska działka nr ew. 809, pas drogowy ul. Bpa Kaczmarka działki nr ew.690/2 i 676, pas drogowy ul. Karczówkowska działki nr ew. 622/7 i 622/4

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
450000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
450000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
“Grilluj, ćwicz i baw się” - Centrum rekreacyjno-sportowe dla rodziców z dziećmi

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
“Grilluj, ćwicz i baw się” - Centrum rekreacyjno-sportowe dla rodziców z dziećmi

NR PROJEKTU:35

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
obręb 10107, działki 836/63(południowo-wschodni narożnik) oraz 836/62

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
obręb 10107, działki 836/63(południowo-wschodni narożnik) oraz 836/62

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
480000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
480000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Zatoka Parkingowa na terenie KSM

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Zatoki Parkingowe na terenie KSM

NR PROJEKTU:43

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
dz. nr ew. 336/7 i 336/5 obręb 0017 przy ul. Sandomierskiej

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
dz. nr ew. 1660/2 obr. 0017,dz. nr ew. 336/7, 336/5, obr. 0017,- dz. nr ew. 1538/1, 1390/2

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
387083.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
350000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Sala gimnastyczna na miarę XXI wieku przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Sala gimnastyczna na miarę XXI wieku przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach

NR PROJEKTU:45

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
obręb - 017, numer działki 1338/3, ulica Zagórska 14

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
obręb - 017, numer działki 1338/3, ulica Zagórska 14

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
1800000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
1800000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego przy ul. Zagórskiej 14 w Kielcach

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego przy ul. Zagórskiej 14 w Kielcach

NR PROJEKTU:46

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
obręb -017, numer działki 1338/3, UL. ZAGÓRSKA 14

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
obręb -017, numer działki 1338/3, UL. ZAGÓRSKA 14

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
2500000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
2500000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni 3 torowej 60 metrowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni 3 torowej 60 metrowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach

NR PROJEKTU:48

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Kielce ul. Langiewicza 18, numer obrębu 0024, działki numer: 415/1, 415/2, 415/3

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Kielce ul. Langiewicza 18, numer obrębu 0024, działki numer: 415/1, 415/2, 415/3

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
2000000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
1400000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Modernizacja hali sportowej w pawilonie D przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Modernizacja hali sportowej w pawilonie D przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach

NR PROJEKTU:58

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
nr działek: 869/33, pawilon D - hala sportowa przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53, 25-432 Kielce

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
nr działek: 869/33, pawilon D - hala sportowa przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53, 25-432 Kielce

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
3300000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
1075533.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Skatepark i Pumptrack (tor rowerowy, deskorolkowy, hulajnogowy i rolkowy) - Aktywna Strefa przy Kadzielni i w Parku Baranowskim

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Skatepark i Pumptrack - Aktywna Strefa przy Kadzielni

NR PROJEKTU:112

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Dz. nr ewid. 1/22 obręb 0023 - okolice zbiegu ulic Krakowska i Pakosz Dz. nr ewid. 443/4 i 443/2 obręb 0023 - u zbiegu ulic Marmurowej i Okrężnej w Parku Baranowskim

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Okolice zbiegu ulic Krakowskiej i Pakosz

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
3500000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
3000000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły