IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

LISTA PROJEKTÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ, ZWERYFIKOWANYCH POZYTYWNIE - INWESTYCYJNE MAŁE

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Kielecki Central Park na Czarnowie? „Skwer Jagiellonów"! Nowe miejsce spotkań oraz wypoczynku Kielczan. Park przyjazny dla zwierząt.

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Kielecki Central Park na Czarnowie? „Skwer Jagiellonów"! Nowe miejsce spotkań oraz wypoczynku Kielczan. Park przyjazny dla zwierząt.

NR PROJEKTU:1

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Teren zielony zlokalizowany pomiędzy ul. Jagiellońską i ul. Szkolną, ciągnący się od skrzyżowania Grunwaldzka/Jagiellońska w kierunku pasażu handlowego Szkolna 36. Fragm. działek nr: 239/5, 239/3, 239/35, 240/11 - obręb 0015 Kielce.

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Teren zielony zlokalizowany pomiędzy ul. Jagiellońską i ul. Szkolną, ciągnący się od skrzyżowania Grunwaldzka/Jagiellońska w kierunku pasażu handlowego Szkolna 36. Fragm. działek nr: 239/5, 239/3, 239/35, 240/11 - obręb 0015 Kielce.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
148264.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
148264.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
"Siłownia pod chmurką" - Ćwiczę z mamą i Tatą

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
"Siłownia pod chmurką" - Ćwiczę z mamą i Tatą

NR PROJEKTU:3

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Nr obrębu 0008 nr działki 694, skrzyżowanie ulic Piekoszowskiej z ulicą Malików

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Nr obrębu 0008 nr działki 694, skrzyżowanie ulic Piekoszowskiej z ulicą Malików

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
150000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
150000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Miejsca parkingowe dla rodziców i dzieci z przedszkola oraz mieszkańców Malikowa

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Miejsca parkingowe dla rodziców i dzieci z przedszkola oraz mieszkańców Malikowa

NR PROJEKTU:4

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Nr obrębu 0008 nr działki 720/3, 719/2, 721, 720/2

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Nr obrębu 0008 nr działki 720/3, 719/2, 721, 720/2

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
150000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
90000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Wykonanie terenu rekreacyjnego na osiedlu Bukówka

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
„Wspólna zabawa” – plac zabaw i strefa sportu na Bukówce

NR PROJEKTU:9

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
działka nr 1111/53 obręb 0032

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Osiedle Bukówka, numery działek: 1111/51 oraz 1111/53, obręb: 0032

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
150000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
350000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Mural "Miłość i tolerancja" - warsztat z dobrego street artu w przestrzeni publicznej

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Mural „Miłość i tolerancja” – dobry street art w przestrzeni publicznej

NR PROJEKTU:11

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Zachodnia ściana szczytowa budynku przy ul. Kochanowskiego 12, działka 664/55 obręb 10124

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Dz. nr 183/1 obręb 10116 (grunty Gminy Kielce) – południowo-zachodni narożnik kamienicy przy ul. Planty 7/9 w Kielcach

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
30000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
30000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Napis " I (Serce) Kielce" w centrum Miasta Kielce

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Napis " I (Serce) Kielce" w centrum Miasta Kielce

NR PROJEKTU:13

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
obręb 0016, działka 653/16

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
ul. Sienkiewicza od strony dworca PKP

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
100000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
100000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Kamery przenośne do monitorowania miejsc nielegalnego pozbywania się odpadów i dzikich wysypisk na terenie Miasta Kielce.

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Kamery przenośne do monitorowania miejsc nielegalnego pozbywania się odpadów i dzikich wysypisk na terenie Miasta Kielce.

NR PROJEKTU:15

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Straż Miejska w Kielcach na terenie całego miasta z ewentualnym świadczeniem usług w gminach sąsiadujących.

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Straż Miejska w Kielcach na terenie całego miasta z ewentualnym świadczeniem usług w gminach sąsiadujących.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
75000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
75000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Zakup i montaż platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Klubie Sportowym Stella Kielce.

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Zakup i montaż platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Klubie Sportowym Stella Kielce.

NR PROJEKTU:16

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
25-801 Kielce, ul. Krakowska 374, nr działki 633/5. Platforma w/g projektu będzie zamontowana przy wyjściu z budynku na tory łucznicze od strony pólnocnej

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
25-801 Kielce, ul. Krakowska 374, nr działki 633/5. Platforma w/g projektu będzie zamontowana przy wyjściu z budynku na tory łucznicze od strony pólnocnej

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
150000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
150000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Budowa zatoki parkingowej dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Piłsudskiego w pobliżu budynków nr 135AB, JNJ 133, 15A,15B.

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Budowa zatoki parkingowej dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Piłsudskiego w pobliżu budynków nr 135AB, JNJ 133, 15A,15B.

NR PROJEKTU:17

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
KIELCE, OS. NA STOKU, OBRĘB 0007, DZ. EWID. NR 844/31, 894/173

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
KIELCE, OS. NA STOKU, OBRĘB 0007, DZ. EWID. NR 844/31, 894/173

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
150000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
140000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Budowa Placu Zabaw "Chatka Puchatka" przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach ul. Naruszewicza 16

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Budowa Placu Zabaw "Chatka Puchatka" przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach ul. Naruszewicza 16

NR PROJEKTU:21

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
668/5 i 668/6 obręb 0009 ul. Naruszewicza 16

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Obręb 10109, nr działek 668/5 i 668/6 25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 16

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
150000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
230000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Wykonanie Zielonego Ekranu wraz z zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kielcach.

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Wykonanie Zielonego Ekranu wraz z zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kielcach.

NR PROJEKTU:22

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach, 25-321 Kielce ul. Leszczyńska 8, nr działki 110/8.

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach, 25-321 Kielce ul. Leszczyńska 8, nr działki 110/8.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
150000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
150000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Doposażenie infrastruktury ogólnodostępnych boisk znajdujących się na terenie Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach - montaż piłkochwytów za bramką boiska do piłki nożnej oraz przebudowa ciągów komunikacyjnych.

NR PROJEKTU:23

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce, działki nr 110/8 i 143/2, obręb 0017

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach, 25-321 Kielce ul. Leszczyńska 8, nr działki 143/2.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
80000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
150000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w osiedlu Herby-Skarpa

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 (akceptowanego przez Dyrektora szkoły jak w roku 2019) w osiedlu Herby-Skarpa

NR PROJEKTU:28

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
Osiedle Herby-Skarpa, teren Szkoły Podstawowej Nr 5, ul. Wróbla 5, działka ewid. nr 280, obręb 0005

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
Osiedle Herby-Skarpa – strefa pośrednia miasta Kielce, ulica Szczygla/Wróbla – teren Szkoły Podstawowej Nr 5, ul. Wróbla 5. Obręb 0005 m. Kielce działka ewid. Nr 280

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
150000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
150000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Budowa miejsc postojowych dla pojazdów osobowych na ul. Kryształowej- na działce 433/10

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
Budowa miejsc postojowych dla pojazdów osobowych na ul. Kryształowej- na działce 433/10

NR PROJEKTU:30

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
ul. Kryształowa - południowa krawędź ulicy od istniejącego parkingu - działka nr 433/10

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
ul. Kryształowa - południowa krawędź ulicy od istniejącego parkingu - działka nr 433/10

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
150000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
100000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły

NAZWA PROJEKTU OSTATECZNA:
Plac zabaw w „Zielonym Ogrodzie” przy Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Kielcach na osiedlu Uroczysko

NAZWA PROJEKTU PRZED WERYFIKACJĄ:
" Plac zabaw w Zielonym Ogrodzie"- Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Kielcach - dla wszystkich dzieci przedszkolnych oraz mieszkańców osiedla "Uroczysko'

NR PROJEKTU:33

PROPONOWANA LOKALIZACJA OSTATECZNA:
ogród przy Przedszkolu nr 9 w Kielcach, dz. nr 971/2, obr. 0006

PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZED WERYFIKACJĄ:
NR: 971/2; OBRĘB : 0006 - ogród przy Przedszkolu nr 9 w Kielcach

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
150000.00 zł

KOSZT ZADANIA PRZED WERYFIKACJĄ:
150000.00 zł

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
Pozytywna

zobacz szczegóły