IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 1

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: MI127

Kielecki Central Park na Czarnowie? „Skwer Jagiellonów"! Nowe miejsce spotkań oraz wypoczynku Kielczan. Park przyjazny dla zwierząt.

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Teren zielony zlokalizowany pomiędzy ul. Jagiellońską i ul. Szkolną, ciągnący się od skrzyżowania Grunwaldzka/Jagiellońska w kierunku pasażu handlowego Szkolna 36. Fragm. działek nr: 239/5, 239/3, 239/35, 240/11 - obręb 0015 Kielce.

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

KOSZT ZADANIA: 148 264 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

W ramach zadania przewiduje się utworzenie przyjaznego dla zwierząt skweru ogólnie dostępnego dla wszystkich mieszkańców. Do skweru będą prowadziły alejki biegnące do centralnego placu, przy którym przewidziano ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz urządzenia siłowe do ćwiczeń na świeżym powietrzu, a także huśtawka i piaskownica dla najmłodszych mieszkańców. W centralnym miejscu placu przewiduje się przeniesienie i posadowienie rzeźby plenerowej “Urodzaj” autorstwa Stefana Maja znajdującej się obecnie przy jednym z sąsiednich traktów. Bezpośrednio przy placu zostaną posadzone krzewy, a wzdłuż ul. Jagiellońskiej i Grunwaldzkiej wysokie drzewa parkowe (m .in. lipy, dęby lub klony) oraz w pobliżu bloku Szkolna 28 niskie drzewa ozdobne (np. wiśnia ozdobna gat. pikowana Kanzan róż,  i/lub drzewa ozdobne innego gatunku), dzięki czemu  stworzone zostanie zielone otoczenie, sprzyjające wypoczynkowi, refleksji oraz oddzielające je od miejskiego zgiełku głównych arterii, na czym na pewno skorzystają wszyscy  mieszkańcy. W ramach zadania przewiduje się także uporządkowanie rejonu przystanku autobusowego “Jagiellońska/Grunwaldzka” wraz z instalacją parkingu dla rowerów i dodatkowego kosza na śmieci.
Skwer Jagiellonów to rekreacyjny teren zielony na os. Jagiellońskim w dzielnicy Czarnów.  Projekt zakłada  przystosowanie obecnie bardzo zaniedbanego  zieleńca  znajdującego się w zasobach Miasta Kielce do potrzeb wypoczynkowych mieszkańców os. Jagiellońskie oraz całej południowo-wschodniej części Dzielnicy Czarnów. Teren ten - pomimo centralnej lokalizacji względem dzielnicy - obecnie nie jest przystosowany do tego, aby zapewnić mieszkańcom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Nieprawidłowe wykorzystanie terenów wskazanych pod inwestycję - zdaniem projektodawców - prowadzi do marnotrawienia  ogromnego potencjału, jakim dysponuje to miejsce.
W tej części miasta, pomimo ogromnego skupiska mieszkańców (na terenach przyległych do działek wskazanych w celu realizacji projektu mieszka ok. ‭13 282‬ osób - stan na 31.03.2019 r.), nie istnieje żadna przestrzeń rekreacyjna służąca do aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców i ich pupilów.
Skwer Jagiellonów, pomimo oczywistych walorów estetycznych – dzięki zlokalizowaniu w bliskiej okolicy ruchliwego skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Grunwaldzkiej, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, Klasztoru na Karczówce, Ogrodu Botanicznego oraz innych obiektów użyteczności publicznej, przy jednoczesnej relatywnej bliskości względem centrum miasta, ma szansę stać się wizytówką Kielc. Drzewa i krzewy planowane do wsadzenia, rosnące w wyznaczonych do tego miejscach wpłyną pozytywnie na poprawę samopoczucia mieszkańców oraz przyczynią się do podniesienie ogólnego poziomu ich zdrowia (liczne badania wskazują na to, że drzewa i krzewy znacząco wpływają na poprawę jakości powietrza oraz ograniczają ilość szkodliwego dla zdrowia smogu). Dodatkowo, w opinii projektodawców, już sama możliwość głosowania na powyższy projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości obywatelskiej kielczan oraz doprowadzi do integracji mieszkańców osiedla Jagiellońskiego, a także ogromnej liczby mieszkańców dzielnicy Czarnów.
Posadowienie rzeźby “Urodzaj” autorstwa Stefana Maja (wapień pińczowski, 1975 r., wymiary: wysokość 3,3 m, szerokość 1,1 m, głębokość 1,3 m, postument z wapienia pińczowskiego o wymiarach: wysokość 0,6 m, szerokość 1,2 m, głębokość 1,4 m; ul. Jagiellońska 66, 50°52’21’’N, 20°36’23’’E, 50.872534N, 20.606519E, wykonana w Orońsku na plenerze „Kielce ’75”. Własność Urzędu Miasta Kielce) w centralnym punkcie placu będzie stanowiło swoistą dominantę skweru, tj. główny akcent kompozycji urbanistycznej, w kierunku której wszyscy piesi będą zmierzali (profilaktyka w zakresie tworzenia się nowych tzw. “wydeptów”).
Natomiast  instalacja sprzętów  (tzw. „siłownia na świeżym powietrzu”) umożliwi aktywizację młodzieży, seniorów i innych ludzi zamieszkujących os. Jagiellońskie, a także pozwoli rodzinom na wspólnie spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu, często w asyście ukochanego czworonoga. Także najmłodsi mieszkańcy miasta znajdą coś dla siebie – piaskownicę do budowania babek z piasku oraz dwuosobową huśtawkę, na której będą mogli się huśtać, kiedy ich rodzice czy bacie/dziadkowie będą ćwiczyli na przeciwległej siłowni plenerowej.
Z uwagi na nazwę skweru, w projekcie przewidziano także plenerową lekcję historii z dziejów Jagiellonów oraz Królowej Jadwigi Andegaweńskiej. Każdej alejce przypisano „opiekę” władcy z dynastii Jagiellonów, z posadowieniem na wlocie i wylocie alejki, niewielkiej tabliczki informującej o jej nazwie z zamieszczonym krótkim rysem biograficznym danego władcy i jego wizerunkiem.
Na teren skweru - a w szczególności trawników - będą miały wstęp wszystkie zwierzęta, w szczególności psy – najlepsi przyjaciele człowieka. Projekt nie przewiduje barier architektonicznych – skwer będzie zatem zatem dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1.jpg
ZAŁĄCZNIK : załącznik2.jpg
ZAŁĄCZNIK : załącznik 3.png

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 159 258 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Realizacja została zakończona i potwierdzona spisaniem protokołu odbioru w dniu 08.10.2021 roku.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Renata Romanowska

NR TELEFONU:
41 34 02 824

E-MIAL:
renata.romanowska@mzd.kielce.pl