IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 4

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: MI033

Miejsca parkingowe dla rodziców i dzieci z przedszkola oraz mieszkańców Malikowa

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Nr obrębu 0008 nr działki 720/3, 719/2, 721, 720/2

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

KOSZT ZADANIA: 150 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Przedszkole Samorządowe nr 18 mieści się przy skrzyżowaniu niezwykle ruchliwych ulic Piekoszowskiej z ul. Malików. Występuje ciasna zabudowa, budynki mieszczą się blisko ulicy. Rodzice przywożący dzieci do przedszkola nie mają gdzie się zatrzymać i zaparkować aby bezpiecznie doprowadzić dziecko do placówki, bardzo często zatrzymują się na wąskim chodniku, blokując przejście mieszkańcom ale także na pasie wyłączonym z ruchu i przebiegają z dziećmi na drugą stronę ulicy co jest bezwzględnie zabronione i niebezpieczne, zagraża życiu dzieci. obok przedszkola znajdują się działki, które są własnością Gminy Kielce i w trwałym zarządzie MZD, zupełnie nie wykorzystane, zaniedbane, które w cudowny sposób rozwiązały by problem z zatrzymywaniem się rodziców w celu bezpiecznego wprowadzenia dziecka do przedszkola.Wychodząc naprzeciw sygnałom płynącym od mieszkańców pragniemy zapewnić bezpieczeństwo naszym wychowankom poprzez wybudowanie miejsc parkingowym na sąsiadującej z przedszkolem działce. Mając na uwadze głównie bezpieczeństwo dzieci, dostępność do edukacji pragniemy stworzyć miejsca postojowe, które poprawią bezpieczeństwo i komfort dowożenia dzieci do przedszkola. Mieszkańcy naszej okolicy prosili i zgłaszali wielokrotnie aby rozwiązać ten stan rzeczy, który służyć będzie rodzicom i mieszkańcom naszej okolicy

REALIZACJA PROJEKTU

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: