IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 6

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: DI056

"Bocianek na Start" Kompleks Sportowo-Rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Mini Stadion Lekkoatletyczny-działki nr 278/2,278/1,278/14,279/11, "Przestrzeni Relaksu" na placu szkoły -dz. nr 278/16, 278/6, Skatepark-dz. nr 278/1,278/11,278/14 przy SP1 w Kielcach, ul. Leopolda Staffa 7. W/w działki są w obrębie 10111.

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

KOSZT ZADANIA: 2 000 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Osiedle Bocianek nieustannie wzbogaca się o nowych mieszkańców, dzięki trwającej rozbudowie. Przybywa rodzin z małymi dziećmi/młodzieżą, ale sporą część stanowią również osoby starsze. W pobliżu brak jest inwestycji przeznaczonych do aktywnego spędzania czasu oraz relaksu i wypoczynku, jak również umożliwiających integrację miejscowej społeczności. Lokalizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego uzasadnia potrzebę inwestycji. Aktywność ruchowa to sposób na lepsze, a co za tym idzie zdrowsze życie współczesnego społeczeństwa. Niezbędne staje się zapewnienie odpowiednich warunków do rekreacji i uprawiania sportu w najbliższym otoczeniu. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców osiedla Bocianek, pragniemy zagospodarować teren przy Szkole Podstawowej nr 1 poprzez budowę kompleksu sportowo- rekreacyjnego w postaci mini stadionu lekkoatletycznego, Skateparku oraz przestrzeni relaksu i zabawy wraz z infrastrukturą im towarzyszącą. Planujemy rewitalizację i przebudowę terenu trawiastego oraz wewnętrznego placu znajdującego się przy placówce. Kompleks sportowo - rekreacyjny będzie ogólnodostępny - będą mogli z niego korzystać wszyscy mieszkańcy Bocianka i okolic. Nowa infrastruktura spełni standardy bezpieczeństwa. Obecnie plac przy szkole pokryty jest mocno wyeksploatowaną nawierzchnią asfaltową, niebezpieczną dla użytkowników. Zmiana dotychczasowej nawierzchni na kostkę brukową połączoną z powierzchnią trawiastą pozwoli na uatrakcyjnienie obszaru. Budowa bieżni czterotorowej, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą, rzutni do rzutu piłeczką palantową wraz z infrastrukturą terenu szkoły z pewnością uatrakcyjni zaplecze sportowo-rekreacyjne mieszkańcom osiedla. Ponadto w przestrzeni relaksu i zabawy, jak również na terenie Skateparku dzieci i młodzież mogłyby wyładować nadmiar energii, stymulować wszystkie zmysły, usprawniać motorykę małą i dużą oraz rozwijać kontakty społeczne. Umieszczenie urządzeń typu: kosz do gry w piłkę, bramka do piłki nożnej, gry podwórkowe na nawierzchni z kostki brukowej (szachy, klasy, chińczyk, twister), tablica edukacyjna, tablica do pisania kredą, bilard nożny itp. uatrakcyjni rodzinne zabawy mieszkańców osiedla Bocianek. Starsi lokatorzy będą mogli zrelaksować się na ławeczkach w cieniu pod pawilonami ogrodowymi. Uczniowie i wychowankowie sąsiadujących placówek oświatowych: SP1, PS32, PS1, ŻS12 będą mieli możliwość wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu w nowoczesnym kompleksie sportowo -rekreacyjnym. Miejsce sprzyjałyby aktywnemu wypoczynkowi dla całych rodzin. Obiekty byłyby również wykorzystywane do przeprowadzania imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze integracyjnym np. festyny, zawody sportowe. Wybrane miejsca są usytuowane w obrębie zabudowań szkoły, co pozwala na spełnienie standardów bezpieczeństwa. Wkomponowanie roślinności podniesie komfort korzystania z tego terenu. Powstaną również miejsca zacienione, dające wytchnienie podczas zabawy i relaksu. Z pewnością kompleks sportowo -rekreacyjny spełni oczekiwania mieszkańców osiedla Bocianek. Planowana infrastruktura będzie adekwatna dla osób z niepełnosprawnościami i nie będzie stanowiła barier dla nich w użytkowaniu. Pomysł realizacji zadania jest w pełni akceptowany przez dyrekcję SP nr 1.


ZAŁĄCZNIK : plan zagospodarowania terenu w ramach budżetu.jpg
ZAŁĄCZNIK : plan1.jpg
ZAŁĄCZNIK : aktualny widok na dziedziniec szkoły.jpg
ZAŁĄCZNIK : aktualny widok na drogę dojazdową do dziedzińca szkoły.jpg
ZAŁĄCZNIK : teren pod stadion mini lekkoatletyczny.jpg

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 2 515 625 zł

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Bartosz Czaja

NR TELEFONU:
41 36 76 561

E-MIAL:
bartosz.czaja@um.kielce.pl