IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 7

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: N092

Edmund Niziurski: sposób na Kielce – konkurs, komiks, wystawa, bezpłatne wydawnictwa kielczan

LOKALIZACJA OSTATECZNA: ul. Zbożowa 4, 25-416 Kielce ("Baza Zbożowa")

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

KOSZT ZADANIA: 30 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

„Edmund Niziurski: sposób na Kielce” – konkurs, komiks, wystawa, bezpłatne wydawnictwa dla mieszkańców Kielc. To projekt popularyzujący twórczość i będący hołdem dla najpopularniejszego pisarza dla młodzieży II poł. XX w. „Najzabawniejszy z ludzi”, a z pewnością „najzabawniejszy wśród literatów” urodził się 95 lat temu w Kielcach, gdzie spędził dzieciństwo i młodość, a w swych najsłynniejszych utworach wielokrotnie odwoływał się do realiów miasta nad Silnicą. Wiedza o tym elemencie biografii pisarza nie jest powszecnie znana w Polsce, a przede wszystkim nie jest informacją ropropagowaną. Tymczasem dzięki "lekości pióra", populularności utworów, niepodrabialnemu poczuciu humoru i wartościom etycznym - Edmunt Niziurski i jego książki, mogłyby stać się "flagową marką" miasta. Takim właśnie działaniom służy zaproponowane dziiałanie. Celem projektu jest szereg przedsięwzięć prezentujących wpływ twórczości Edmunda Niziurskiego na kulturę współczesną – w tym: rozstrzygnięcie konkursów literackiego i na komiks inspirowanych jego życiem i twórczością, organizacja wystawy pokonkursowej, wydanie dwóch bezpłatnych numerów kieleckiego magazynu kulturalnego „Projektor”, których głównym tematem będą: rozstrzygnięcie konkursu w formie antologii prac oraz artykuły popularnonaukowe ukazujące postać pisarza, charakter jego twórczości, wpływ na inne dziedziny sztuki – film, teatr. Wystawiane prace pokonkursowe oraz wszystkie efekty realizacji projektu będą bezpłatnie udostępniane na stronie internetowej www.projektorkielce.pl

REALIZACJA PROJEKTU

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: