IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 8

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: DI119

"Dwójka Gola ! - Boisko jest dobre na wszystko"

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Teren Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kościuszki 5 w Kielcach, działka 424, 426 , ; Obręb 0017

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

KOSZT ZADANIA: 900 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Boisko umożliwi prowadzenie urozmaiconych, atrakcyjny i bezpiecznych zajęć kultury fizycznej. Będzie miejscem sportowej aktywności w godzinach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Efektywne zagospodarowanie placu szkolnego jest szczególnie ważne ze względu na bardzo ograniczoną przestrzeń przy szkole, która jest usytuowana w ścisłym centrum miasta, w zabudowie ciągłej.

REALIZACJA PROJEKTU

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: