IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 9

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: MI046

Wykonanie terenu rekreacyjnego na osiedlu Bukówka

LOKALIZACJA OSTATECZNA: działka nr 1111/53 obręb 0032

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

KOSZT ZADANIA: 150 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Mieszkamy na wyjątkowym, choć zapomnianym osiedlu, które ma wiele potrzeb. Jedną z nich jest miejsce spotkań dla mieszkańców w każdym wieku. Najbliższy plac zabaw, siłownia napowietrzna czy zwykła ławka oddalone są od Bukówki o około 4 km. Dzieci nie mają miejsca, w którym bezpiecznie mogłyby spotkać się z rówieśnikami. Miejscem ich zabaw jest zajezdnia autobusowa, teren obok myjni samochodowej, czy uliczki między domami. Ponadto na naszym osiedlu brak jest miejskich terenów, na których, według obowiązujących przepisów, można byłoby zrealizować takie inwestycje jak plac zabaw czy siłownia napowietrzna. Osiedlowa strefa zieleni byłaby idealna do spotkań i spędzenia czasu z rodziną i znajomymi na łonie natury. Umiejscowiona będzie w samym sercu osiedla i posłuży nie tylko mieszkańcom Bukówki, ale także pobliskiej Ostrej Górki czy Podhala oraz innym kielczanom. Ta niewielka przestrzeń parku da możliwość spędzania wolnego czasu wszystkim mieszkańcom – niezależnie od wieku, zainteresowań czy potrzeb. Może stać się nie tylko tętniącym życie centrum lokalnej społeczności, ale także siedliskiem przyrodniczym zwiększającym bioróżnorodność w naszej okolicy. Osiedlowa strefa zieleni będzie jednym z najmniejszych parków w mieście. Zostaną w nim postawione ławki, urządzony trawnik, posadzony żywopłot i drzewa, założone rabaty z krzewów, bylin i traw ozdobnych oraz utworzone kwietniki. Całość będzie na bieżąco pielęgnowana. Założenie parku może być kolejnym krokiem do tego, aby nasze osiedle wypiękniało. Park zachęci mieszkańców do wyjścia z domów i spędzenia czasu w otoczeniu kolorowych i pachnących kwiatów. Ważnym argumentem za powstaniem tej strefy jest też fakt, że miasto rozrasta się często kosztem terenów zielonych, co stanowi jeden z podstawowych problemów współczesnego świata. W walce z zanieczyszczeniem powietrza każde miejsce ma znaczenie – wąskie przestrzenie międzyblokowe, zapomniane skwery przyuliczne czy odległe podwórka zlokalizowane na obrzeżach miasta.

REALIZACJA PROJEKTU

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: