IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 10

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: N015

Academia Kielcensis - Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Dawnej oraz spacer po Kielcach.

LOKALIZACJA OSTATECZNA: dz. nr 103 104, 105; obręb 10121 – kompleks barokowych budynków na Karczówce

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

KOSZT ZADANIA: 30 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Academia Kielcensis to trwający w miesiącu wrześniu 2021 roku - od poniedziałku do piątku - staż dla młodych muzyków, w szczególności z Kielc, zawierający: 1. codzienne zajęcia indywidualne i grupowe pod kierunkiem wybitnych mistrzów o międzynarodowej renomie w zakresie śpiewu gregoriańskiego i prepolifonii europejskiej oraz chóralnej muzyki współczesnej sięgającej do korzeni pierwszego tysiąclecia, a także w zakresie muzyki instrumentalnej epoki renesansu i baroku; 2. koncert finałowy uczestników Academii / warsztatów; 3. nagranie zawierające najbardziej oryginalne wykonania opracowywanych pod kierunkiem mistrzów utworów; 4. spacer integracyjny po Kielcach w miejsca dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Wyjątkowa atmosfera kompleksu architektonicznego Karczówki stanowi idealne środowisko dla uprawiania oraz promowania muzyki dawnej, a co za tym idzie - kulturowo - turystycznego promowania naszego miasta. Projektodawcy mają nadzieję, że Academia Kielcensis przyjmie się na stałe w repertuar wydarzeń kulturalnych Kielc, stając się imprezą cykliczną, promując w ten sposób piękno architektury naszego miasta, nie tylko Karczówki, ale także Wzgórza Zamkowego i innych zabytków Kielc. Idea Academii i warsztatów zrodziła się z myślą o propagowaniu muzyki dawnej, której zbiór stanowi m.in.. Antyfonarz Kielecki z 1372 r. - rękopis liczący blisko 300 pergaminowych kart, w tym najstarszy znany zapis hymnu Gaude Mater Polonia, którego twórcą jest pierwszy znany z imienia polski kompozytor - Wincenty z Kielc. Dobrze, żeby Kielczanom o tym przypomnieć. Projekt Academia Kielcensis jest także wydarzeniem związanym i wzbogacającym „Pierwsze Świętokrzyskie Dni Muzyki Dawnej”, które decyzją Kielczan zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Dzięki realizacji projektu podniesiony zostanie poziom wiedzy i wrażliwości na muzykę dawną, a sam projekt przyczyni się do promocji miasta w Polsce i zagranicą.

REALIZACJA PROJEKTU

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: