IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 11

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: MI019

Mural "Miłość i tolerancja" - warsztat z dobrego street artu w przestrzeni publicznej

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Zachodnia ściana szczytowa budynku przy ul. Kochanowskiego 12, działka 664/55 obręb 10124

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

KOSZT ZADANIA: 30 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt zakłada wykonanie muralu w przestrzeni publicznej. Tematyką przewodnią działa będzie ukazanie związku pomiędzy miłością a tolerancją w możliwie jak najszerszym ujęciu. Zostanie ogłoszony konkurs na wykonanie muralu. W celu zapewnienia wolności twórczej, jedynym kryterium tematycznym dzieła będzie wspomniany związek cnoty miłości i cnoty tolerancji, które obie cechuje dobro i człowieczeństwo, jako przeciwwaga do wszechogarniającego braku miłości i uprzedzeń. Wszystkie zgłoszone prace zostaną następnie poddane ocenie dokonywanej przez mieszkańców Kielc za pomocą portalu "Idea Kielce" (https://idea.kielce.eu/). Projekt muralu, który otrzyma największą liczbę głosów zostanie zlecony do wykonania jego autorowi. Prace przy tworzeniu muralu zostaną połączone z warsztatami na temat sposobu tworzenia sztuki ulicznej, które artysta wykonujący dzieło mógłby prowadzić w porozumieniu z nauczycielami Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach i/lub Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Udział w warsztatach byłby otwarty dla wszystkich kielczan chcących zgłębiać tajniki street artu. Mural nada charakteru przestrzeni publicznej, ożywiając elewację budynku. Kielce zasługują na mural będący wizualną wizytówką miasta. Zakładane rezultaty projektu: - ekspozycja sztuki miejskiej, - nabycie umiejętności tworzenia sztuki ulicznej przez Kielczan, - kształtowanie dobrych i godnych naśladowania cnót, tj. miłość i tolerancja względem drugiego człowieka, - uprzyjemnienie czasu spędzonego w przestrzeni publicznej, - upiększenie miasta, - stworzenie symbolu Kielc. Z efektów powstałych po realizacji projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Wykonawca projektu muralu powinien spełniać co najmniej następujące warunki (celem zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania oraz trwałości projektu): - specjalizować się w pełnej obsłudze wielkoformatowych produkcji muralowych udokumentowanych co najmniej kilkoma realizacjami wg projektu malowanego akwarelą; - posiadać zaplecze kadrowe pozwalające na fotorealistyczne oddanie projektów murali udokumentowane poprzez portfolio artystów agencji; - zagwarantować nadzór podczas produkowania muralu przez osobę o odpowiednio wysokich kompetencjach w sztuce wizualnej. Mural o podobnej tematyce powstał w Krakowie, a pomysł powstania muralu w ramach budżetu obywatelskiego został zgłoszony m.in. w Warszawie. Kielce też mogą mieć swój oryginalny i dobry w każdym tego słowa znaczeniu mural ukazujący Kielce jako miasto otwarte, tolerancyjne, pełne miłości! Ideą przewodnią zgłoszonego projektu, nie jest sam fakt powstania muralu na ścianie, ale przede wszystkim uznanie mieszkańcom drogi jego powstawania, właśnie poprzez zajęcia warsztatowe, zwłaszcza dla tych zainteresowanych sztuką uliczną (aspekt edukacyjny). Poza tym mural wymaga od mieszkańców "zmierzenia się" z jego odbiorem społeczno-kulturowym, poprzez wybór najlepszego dzieła w trakcie głosowania na platformie Idea Kielce, dając tym samym społeczności prawo decydowania o swoim mieście (aspekt społeczeństwa obywatelskiego). Mural jest zatem efektem końcowym projektu (aspekt kulturowy).


ZAŁĄCZNIK : mural_milosc_kochanowskiego.jpg

REALIZACJA PROJEKTU

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: