IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 12

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: N120

Park Pamięci Kielczan

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Dz. nr 130/11, 130/9 obręb 10105 – północno-wschodni róg ul. 1 Maja / ul. Hubalczyków i/lub dz. nr 1270/21, 1270/20, 946/14 obręb 10106 – północno-zachodni róg ul. Orkana / ul. Warszawskieji/lub dz. nr 214 obręb 10120 – Białogon (rejon ścieżki rowerowej)

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

KOSZT ZADANIA: 30 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Celem projektu jest sadzenie ozdobnych drzew parkowych w „Parku Pamięci Kielczan”, gdzie każde drzewo upamiętniałoby osobę bliską, zmarłą w 2020 i/lub 2021 roku. Drzewo – na życzenie osoby sadzącej - byłoby opatrzone tabliczką z imieniem osoby zmarłej oraz rokiem jej śmierci, i tym samym stawało się „imieniem” drzewa. Zgłoszenie uczestnictwa dokonywane byłoby na specjalnym elektronicznym formularzu aż do wyczerpania dostępnej puli drzew. Zadanie może być kontynuowane także po wyczerpaniu limitu – już poza budżetem obywatelskim – przy współpracy z właściwymi instytucjami odpowiedzialnymi za zieleń miejską. Dla niektórych ludzi odejście kogoś bliskiego może być bardzo bolesnym przeżyciem. Czasem nasi bliscy spoczywają na odległych cmentarzach poza miastem, regionem, czy zagranicą. W niektórych przypadkach mogiły w ogóle nie istnieją. Park Pamięci Kielczan mógłby być sposobem na pogodzenie się z odejściem kogoś bliskiego i tym samym stać się żywym symbolem odchodzących od nas Kielczan.Projekt jest odpowiedzią na „opozycyjny”, ale bardzo ciekawy projekt „Park Kielczan”, zakładający upamiętnianie narodzin dziecka poprzez posadzenie drzewa. Tak dla równowagi w przyrodzie. Projekt wpłynie zatem nie tylko na poprawę środowiska naturalnego w mieście, ale także poprawę kondycji psychicznej Kielczan.

REALIZACJA PROJEKTU

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: