IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 18

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: N021

Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka

LOKALIZACJA OSTATECZNA: KIELCE, OS. NA STOKU, OBRĘB 0007, DZ. EWID. NR 894/186

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

KOSZT ZADANIA: 30 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Zakres projektu obejmuje konkursy i zabawy dla dzieci prowadzone przez wodzireja oraz animatorów wśród dzieci z okazji Dnia Dziecka. Inicjatywa ta niewątpliwie przyczyni się do umocnienia więzi pomiędzy lokalną społecznością, sprawi dużo frajdy najmłodszym i pozwoli przyjemnie spędzić czas.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 30 000 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

zadanie zlecone do realizacji organizacji pozarządowej

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Agnieszka Sadowska-Skrzyniarz

NR TELEFONU:
41 36 76 612

E-MIAL:
agnieszka.sadowska@um.kielce.pl