IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 21

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: MI118

Budowa Placu Zabaw "Chatka Puchatka" przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach ul. Naruszewicza 16

LOKALIZACJA OSTATECZNA: 668/5 i 668/6 obręb 0009 ul. Naruszewicza 16

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

KOSZT ZADANIA: 150 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Głównym celem realizacji zadania jest stworzenie miejsca do zabawy, rekreacji dla dzieci w wieku 5-10 lat, jako alternatywny sposób spędzania czasu na świeżym powietrzu. Obiekt będzie uzupełnieniem istniejącego boiska, będzie spełniał wszelkie standardy bezpieczeństwa. Z urządzeń będą korzystać dzieci z przedszkola oraz ich rodziny, co zapewni integrację lokalnej społeczności. Plac będzie ogólnodostępny, a jego lokalizacja uzasadnia potrzebę inwestycji. Na terenie przedszkola nie ma placu zabaw, który zapewniłby rozrywkę i integrację dzieci uczęszczających do przedszkola. Zapewni dzieciom odpowiedni rozwój fizyczny i zaspokoi potrzeby w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz podniesie jakość i atrakcyjność przestrzeni terenów miasta.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 93 381 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Zadanie zostało zrealizowane.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Monika Marek

NR TELEFONU:
41 36 76 633

E-MIAL:
monika.marek@um.kielce.pl