IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 33

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: MI121

Plac zabaw w „Zielonym Ogrodzie” przy Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Kielcach na osiedlu Uroczysko

LOKALIZACJA OSTATECZNA: ogród przy Przedszkolu nr 9 w Kielcach, dz. nr 971/2, obr. 0006

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

KOSZT ZADANIA: 150 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Nasze przedszkole dysponuje dużym i bogatym w zieleń ogrodem przedszkolnym, który jest miejscem zabaw dzieci z całego osiedla. W chwili obecnej z urządzeń, w które był wyposażony pozostała tylko jedna drewniana konstrukcja. Niestety z uwagi na jej stan techniczny wkrótce konieczne będzie jej rozmontowanie. Naszym marzeniem jest stworzenie dzieciom nowoczesnego, dostosowanego dla osób z niepełnosprawnością miejsca do zabaw z bezpieczną nawierzchnią, wyposażonym w urządzenia, które przyczynią się do wszechstronnego rozwoju dzieci. Taki plac zabaw przyniesie dzieciom wiele radości i z pewnością przyczyni się do promocji zdrowego stylu życia w szczególności zachęci do spędzania czasu na świeżym powietrzu wśród zieleni. W codziennej pracy z dziećmi duży nacisk kładziemy na rozwój sprawności ruchowej, która w dużym stopniu przyczynia się do zapobiegania chorobom cywilizacyjnym coraz powszechniej spotykanym wśród dzieci np. otyłość spowodowana brakiem ruchu. Wierzymy, że nowoczesny i bezpieczny plac zabaw spełniający oczekiwania ogółu mieszkańców osiedla zachęci dzieci z całego osiedla do aktywności ruchowej.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 133 211 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Plac zabaw został odebrany w dniu 18.10.2021 r.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Dorota Jagodzińska

NR TELEFONU:
41 36 76 462

E-MIAL:
dorota.jagodzinska@um.kielce.pl