IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406232284

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 55

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: MI029

“Kielce bez smogu” - budowa systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie miasta

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Teren całego miasta, budynki należące do miasta (szkoły, przedszkola, domy seniora, urzędy, KPT)

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

KOSZT ZADANIA: 150 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Polska jest jednym z państw o najgorszej jakości powietrza w całej Europie. Niestety, ale również w Kielcach występują duże stężenia szkodliwych substancji w powietrzu. Wpływa to oczywiście na zdrowie i życie wszystkich Kielczanek i Kielczan. Stworzenie systemu do pomiaru jakości powietrza umożliwiającego monitorowanie stanu powietrza w czasie rzeczywistym na terenie całego miasta Kielce. W ramach projektu zaproponowano zamontowanie sensorów w minimum 20 lokalizacjach na terenie miasta. System umożliwi pomiar, interpolację, wskazywanie źródeł zanieczyszczenia powietrza w czasie rzeczywistym oraz dostarczy jasnych i łatwo zrozumiałych informacji o zagrożeniach dla każdego mieszkańca. System powinien być w pełni zintegrowany – od urządzeń do oprogramowania. Sensory dokonują pomiarów m.in.: poziomów stężeń pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10, temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego oraz wilgotności powietrza. Aktualne odczyty powinny być widoczne w aplikacjach mobilnych na najpopularniejsze systemy operacyjne oraz poprzez stronę internetową. Powyższy system do pomiaru jakości powietrza ma charakter informacyjno-edukacyjny. Pomoże również w lokalizowaniu źródeł zanieczyszczenia, co może być istotne w walce o czyste powietrze w mieście. Czujniki zlokalizowane będą na budynkach należących do miasta - takich jak szkoły, przedszkola, urzędy czy inne miejskie instytucje. Równomiernie rozłożona i gęsta sieć czujników smogu pozwoli na rzetelne i wiarygodne informowanie o stanie jakości powietrza i wskazywanie miejsc o najgorszym stanie powietrza.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
rozpoczęty

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Przygotowany projekt umowy. Wybrano lokalizacje czujników. Zaproszenie do składania ofert planowane do umieszczenia w miesiącu czerwiec-lipiec.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Aneta Boroń

NR TELEFONU:
413676541

E-MIAL:
aneta.boron@um.kielce.pl