IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 59

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: MI020

Dzieciństwo bez barier-integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowych

LOKALIZACJA OSTATECZNA: obreb 11, 275/276, 276/383, 276/395 276/389 , 275/92 teren Parku Dygasińskiego

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

KOSZT ZADANIA: 150 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt DZIECIŃSWO BEZ BARIER przewiduje stworzenie integracyjnego placu zabaw z możliwością korzystania zarówno przez dzieci niepełnosprawne jak i zdrowe. Montaż integracyjnych urządzeń zabawowych stworzy możliwość korzystania z placu zabaw dzieciom z dysfunkcją narządu ruchu, dla których zwykłe place zabaw stanowią barierę architektoniczną. Są to urządzenia, z których mogą korzystać osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Każde dziecko pragnie bawić się beztrosko z rówieśnikami. Dziecko niepełnosprawne chciałoby, tak jak rówieśnicy, pojeździć na karuzeli i pobujać się na huśtawce, ale może jedynie z boku obserwować, jak inni się bawią. Wszystkie miejsca rekreacji w Kielcach posiadają bowiem bariery uniemożliwiające niepełnosprawnym dzieciom skorzystanie z podobnych urządzeń. Dzięki stworzeniu integracyjnego placu zabaw dzieciaki niepełnosprawne w końcu będą mogły korzystać z atrakcji do tej pory zarezerwowanych tylko dla zdrowych. Bardzo ważne w rozwoju dzieci z dysfunkcjami są miejsca do zabawy, gdzie mogą na świeżym powietrzu spędzać czas z rówieśnikami. Jest szansa na stworzenie takiej przestrzeni już w przyszłym roku ze środków Budżetu Obywatelskiego. Przedstawiamy pomysł pozornie prosty, a tym samym niezwykły, bo dający równe szanse dzieciom niepełnosprawnym. Integracyjny plac zabaw pozwoli rodzicom dzieci z niepełnosprawnością zaproponować swoim pociechom udział w zabawie ze zdrowymi dziećmi i pokazanie dzieciom, że wszyscy jesteśmy tacy sami i mamy prawo do radości i uśmiechu. W ramach projektu zaplanowano m.in. urządzenia, z których dzieci będą mogły skorzystać bez konieczności zsiadania z wózka inwalidzkiego.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 149 222 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt zakończony

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: