IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 100

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: MI084

Skwer sensoryczny - mini ogród sensoryczny dla dzieci w Parku Dygasińskiego

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Teren parkowy ok. 750 m² na terenie działek 276/393, część 267/427 i 276/392 obręb 0011

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

KOSZT ZADANIA: 150 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Miejsce mini ogród sensoryczny oddziaływujące na zmysły: dotyku – ścieżka „bosych stóp” z nawierzchniami o różnej strukturze materiału, zapach – krzewy pachnące zioła byliny, wzrok – barwne liście krzewów kwitnienie bylin i krzewów, słuch – szum trawy ozdobnych, smak- zioła. Wprowadzenie nowych nasadzeń. Zastosowanie miejskiej małej architektury o nowoczesnym dizajnie. Uzasadnienie: Miejsce oddziałujące pozytywnie na zmysły. Nowatorskie rozwiązanie w przestrzeni publicznej otwartej. Miejsce dla każdego.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 150 000 zł

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Agnieszka Michalska

NR TELEFONU:
413676732

E-MIAL:
agnieszka.michalska@um.kielce.pl