IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 112

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: DI038

Skatepark i Pumptrack (tor rowerowy, deskorolkowy, hulajnogowy i rolkowy) - Aktywna Strefa przy Kadzielni i w Parku Baranowskim

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Dz. nr ewid. 1/22 obręb 0023 - okolice zbiegu ulic Krakowska i Pakosz Dz. nr ewid. 443/4 i 443/2 obręb 0023 - u zbiegu ulic Marmurowej i Okrężnej w Parku Baranowskim

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny duży

KOSZT ZADANIA: 3 500 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Celem projektu jest rozbudowanie oraz stworzenie wielofunkcyjnego skateparku, mieszczącego się w Kielcach przy Kadzielni u zbiegu ulic Krakowskiej i Pakosz oraz toru rowerowego Pumptruck u zbiegu ulic Marmurowej i Okrężnej na terenie Parku Baranowskiego. Projekt skierowany jest do osób w wieku szkolnym, młodzieży oraz dorosłych. Ma pełnić rolę bezpiecznego miejsca wypoczynku i rekreacji dla miłośników jazdy na deskorolkach, rolkach, hulajnogach oraz rowerach BMX. DLACZEGO CHCEMY ZREALIZOWAĆ TEN PROJEKT? W naszym mieście jest bardzo duże zainteresowanie wymienionymi sportami i od lat rozwijają się grupy pasjonatów rolek, hulajnóg czy rowerów. Dlatego korzystanie z obecnego obiektu staje się wręcz niemożliwe i bardzo niebezpieczne! Brak skateparku z prawdziwego zdarzenia oraz toru rowerowego w Kielcach uniemożliwia spędzanie dzieciom i młodzieży wolnego czasu, rozwijaniu ich pasji w sposób kreatywny oraz bezpieczny. Realizacja tego projektu jest niezbędna ze względu na brak podobnych, nowoczesnych obiektów w najbliższej okolicy. Zamiast siedzieć przed komputerem idź na skatepark i pumptrack! Projekt ten jest odpowiedzią na prośby dzieci i młodzieży i pasjonatów sportów, a także ich rodziców zatroskanych o bezpieczeństwo swoich dzieci, dotyczące budowy skateparku. Zagospodarowanie tej przestrzeni pozwoli wpłynąć nie tylko na jej rozwój, ale i na poszerzenie działalności sportowej i rozwijanie ciekawej pasji przez mieszkańców naszego miasta. Z powodu braku tego typu obiektu młodzież jeździ w miejscach do tego nieprzystosowanych narażając na spore niebezpieczeństwo nie tylko siebie ale i osoby postronne. Naszym celem jest stworzenie obiektu w całkiem nowej odsłonie, który stanie się miejscem rodzinnego spędzania czasu a to za sprawą odrębnej strefy relaxu dla widowni z ławeczkami, stolikami i oddzieloną strefą malucha. Skatepark z prawdziwego zdarzenia gdzie rodzice mogą przyjść i podziwiać postępy swoich dzieci i próbować własnych sił w tych sportach. Marzy nam się miejsce otwarte dla wszystkich pokoleń. Obiekt z całą pewnością stanie się atrakcyjnym miejscem aktywnego wypoczynku dla mieszkańców całych Kielc. Rosnąca popularność sportów ekstremalnych (jazda na deskorolce, hulajnodze, BMX czy też wyczynowa jazda na rolkach) wymaga koniecznie stworzenia bezpiecznych miejsc, w których będzie można w sposób bezpieczny realizować swoje pasje. Na tego typu obiekcie można z powodzeniem organizować imprezy sportowe promujące nasze miasto. Każdy wie, że sport to zdrowie, a budowa publicznego skateparku oraz toru rowerowego wpłynie na poprawę jakości aktywnego spędzania czasu nie tylko przez dzieci i młodzież, ale również przez osoby dorosłe. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na sprawność fizyczną, koncentrację, utrzymywanie równowagi oraz na ogólną motorykę ciała. Ponadto miejsce to będzie idealne do nawiązywania nowych znajomości poprzez wspólną zabawę, ale również znakomitym miejscem do zacieśniania rodzinnych więzów. Stanowi również skuteczny sposób na odciągniecie dzieci, młodzieży i dorosłych od biernego spędzania czasu przed TV, komputerem czy z telefonem w ręku. SKATEPARK W ramach projektu powstanie rozbudowany skatepark z betonu z uniwersalną strukturą – przystosowany dla rolek, hulajnóg i rowerów. W skateparku znajdą się m.in. bowl, Funboxy, banki i quartery, grindboxy i poręcze, kickery,boxy, bumps`y, spine rampy, walk boxy, cornery, a także rollin, flybox, spine, rurki kwadratowe, piramida czy różne boxy. W ramach Skateparku powstanie także pas z łatwiejszymi przeszkodami przystosowany dla potrzeb mniejszych dzieci i osób początkujących. PIERWSZY PUMPTRACK w Kielcach zlokalizowany u zbiegu ul. Marmurowej i Okrężnej – dla mieszkańców w każdym wieku! Pumptrack to tor do jazdy na pojazdach kołowych takich jak rowery, deskorolki, hulajnogi, rolki itp. Jazda na pumptracku, nazywana “pompowaniem”, polega na pokonywaniu wzniesień przy wykorzystaniu siły mięśni i grawitacji. Jest to doskonałe ćwiczenie ogólnorozwojowe, pracujemy wieloma partiami mięśni na raz. Uczy pokonywania zakrętów i podnosi technikę jazdy. Przekłada się to na bezpieczeństwo w trakcie codziennego użytkowania rowerów, deskorolek i hulajnóg. Nie wymaga doświadczenia ale wraz z jego nabywaniem staje się coraz bardziej ekscytująca. Z pumptracka mogą korzystać zarówno dzieci, początkujący, amatorzy jak i sportowcy. OTOCZENIE Skatepark będzie oświetlony, a wokół zamontowane zostaną nowe ławki. Obiekt skateparku pozwoli poprawić wizerunek Kielc w okolicy obecnego skateparku, a przede wszystkim będzie doskonałym dopełnieniem okolic Kadzielni, gdzie znajduje się już tyrolka, zimowy lodospad czy organizowany jest Kadzielnia Sport Festiwal. Inwestycja powinna zostać wykonana przez profesjonalną firmę z doświadczeniem w branży. Obiekt powinien być oświetlony w sposób umożliwiający korzystanie z niego po zmroku. Nawierzchnia toru pumptrack powinna być wykonana z asfaltu, a sam skatepark z betonu. Ostateczny projekt, ilość przeszkód, ich rodzaj zostaną zaprojektowane w ramach realizacji projektu przez wybranego wykonawcę po przeprowadzenie konsultacji ze środowiskiem osób, które będą korzystały z obiektu, a w szczególności grupą wnioskującą.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 4 240 704 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Wybudowano Skatepark przy Kadzielni i Pumptrack w Parku Baranowskim w Kielcach.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Monika Marek

NR TELEFONU:
41 36 76 633

E-MIAL:
monika.marek@um.kielce.pl