IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406005203

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 152

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: MI116

Siłownia plenerowa nad Zalewem

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Przy ciągu pieszo rowerowym koło dog parku, na działce 915/11, obręb 10106

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

KOSZT ZADANIA: 150 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej dla mieszkańców z Osiedla Szydłówek. Na Osiedlu nie ma takiej siłowni. Celem projektu jest integracja społeczna i aktywność fizyczna.