IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 152

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: MI116

Siłownia plenerowa nad Zalewem

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Przy ciągu pieszo rowerowym koło dog parku, na działce 915/11, obręb 10106

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

KOSZT ZADANIA: 150 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej dla mieszkańców z Osiedla Szydłówek. Na Osiedlu nie ma takiej siłowni. Celem projektu jest integracja społeczna i aktywność fizyczna.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 81 184 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

W dniu 05.10.2021 r. odebrano od Wykonawcy zrealizowaną inwestycję i przekazano ją do eksploatacji do Zarządcy terenu, tj. WGKiŚ UM Kielce. Inwestycja rozliczona i zakończona.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Elżbieta Wilczyńska

NR TELEFONU:
41 36 76 604

E-MIAL:
elzbieta.wilczynska@um.kielce.pl