IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 157

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: N110

Zielniki miejskie – zioła dla kielczan

LOKALIZACJA OSTATECZNA: całe Kielce

TYP PROJEKTU:
Nieinwestycyjny

KOSZT ZADANIA: 25 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt polega na stworzeniu w Kielcach zielników miejskich, z których będzie mógł korzystać każdy mieszkaniec. W założeniu projekt będzie się składał z dwóch elementów. Pierwszy będzie polegał na usytuowaniu w kilku, ogólnodostępnych miejscach, drewnianych donic z ziołami przeznaczonymi do powszechnego użytku. W zielnikach zostaną zasadzone zioła kulinarne, np. bazylia, lubczyk, koper, mięta, oregano, czy rozmaryn. Zielniki zostaną zlokalizowane w okolicy instytucji miejskich, które zgłoszą chęć „zaopiekowania” się zielnikiem. Proponowane lokalizacje to teren Instytutu Dizajnu, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Biura Wystaw Artystycznych dziedziniec Muzeum Zabawy i Zabawek, skwer Kieleckiego Centrum Kultury. Drugim etapem projektu będzie promocja i realizacja akcji „Zaadoptuj donicę na zielnik”, polegająca na rewitalizacji zaniedbanych, osiedlowych zielników. Na wielu kieleckich osiedlach znajdują się się zarośnięte donice i klomby. Akcja przewiduje, że mieszkańcy mogą zgłosić chęć powstania w nich osiedlowych zielników. W ramach interwencji donice zostaną oczyszczone, zostanie nawieziona ziemia oraz nasadzone zioła. Mieszkańcy zostaną społecznymi opiekunami swoich zielników. Projekt zielników miejskich ma na celu promocję idei ogrodnictwa miejskiego. Elementem projektu będzie akcja edukacyjna i wydanie poradnika o społecznym ogrodnictwie i zielarstwie.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 24 999 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Zadanie realizowane przez Instytut Dizajnu w Kielcach. Zielniki miejskie powstały już m.in. przy Instytucie Dizajnu, Muzeum Zabawek i Zabawy, Kieleckim Centrum Kultury, Biurze Wystaw Artystycznych.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Iwona Pamuła

NR TELEFONU:
41 36 76 689

E-MIAL:
iwona.pamula@um.kielce.pl