IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 159

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE: MI032

Poidło dla ludzi i zwierząt

LOKALIZACJA OSTATECZNA: Park Baranowski i kielecki Zalew - teren w okolicy Al. Na Stadion, Zalew - plac zabaw dla psów

TYP PROJEKTU:
Inwestycyjny mały

KOSZT ZADANIA: 150 000 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

W Parku Baranowskim, na "Stadionie Leśnym" oraz nad Zalewem czas spędza bardzo wielu mieszkańców - często ze swoimi psami. W ramach projektu zostaną zainstalowane dwa publiczne pitniki wody (poidełka) wyposażone w podajnik wody dla zwierząt. Dzięki pitnikom wszystkie osoby spacerujące lub uprawiające sport będą mogły napić się świeżej kranówki, a osoby wyprowadzające zwierzęta łatwo dać pić swoim pupilom.


ZAŁĄCZNIK : poidło_przykład.jpg

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 132 472 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Trwa ustalanie warunków przyłączenia wody oraz przygotowywanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Trwa sporządzanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Termin przekazania dokumentacji do dnia 30 października 2021r. W dwukrotnej procedurze wyłonienia wykonawcy przedmiotowych prac, oferty przekraczały założony budżet. Po rozmowach z Wnioskodawcą ustalono, że zrealizowane zostanie jedno poidło w rejonie ulicy Klonowej. W dniu 09.03.2022r. podpisana została umowa z Wykonawcą, z terminem wykonania na dzień 20 maja 2022r. W dniu 13.05.2022r. zakończona została realizacja poidła przy ścieżce rowerowej przy ul. Klonowej.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Paweł Klich

NR TELEFONU:
413676730

E-MIAL:
pawel.klich@um.kielce.pl