IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

WYNIKI GŁOSOWANIA KBO 2020

W roku 2021 realizowane będą 44 projekty wybrane przez mieszkańców Kielc w procedurze Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego, w tym 2 projekty inwestycyjne duże, 15 inwestycyjnych małych i 27 nieinwestycyjnych.  Planowana łączna kwota przeznaczona na projekty to ponad  8.000.000 zł.  

Stan realizacji projektów wyłonionych w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 można śledzić wchodząc w szczegóły każdego projektu zakwalifikowanego do realizacji.  

Informacja o stanie realizacji projektów

Dostępna jest już  koncepcja projektu zagospodarowania terenu oraz wizualizacje projektu inwestycyjnego dużego pn.: „Skatepark i Pumptrack przy Kadzielni oraz Parku Baranowskim w Kielcach”.
W projekcie przewidziano bowl otwarty ze względu na konieczność właściwego odprowadzenia wód opadowych. Jest to największy i najdroższy projekt, który realizowany będzie w roku bieżącym. Rozbudowa nowej sekcji kieleckiej skateplazy będzie wyróżniać się strefą lotną, szczególnie przeznaczoną dla jeżdżących na BMX / hulajnogach. Strefa ta zawiera takie elementy jak Jumpbox oraz Spin ramp o wysokości wybicia 1,5 m. W sekcji bowl znajdziemy rzadko spotykany element, jakim jest over vert z betonowym pool copingiem. Dodatkowo całość założenia wyróżnia połączenie starego skateparku z nową częścią za pomocą piramiz poręczą skośną skierowaną w dół, charakteryzująca się podniesionymi kątami w części skrajnej przeszkody. Ponadto w skateparku na street platformie możemy znaleźć nieszablonową poręcz, której długość wynosi ponad 8 m.

WIZUALIZACJE

plik foto id: 1406200518
plik foto id: 1406182353
plik foto id: 1406182354
plik foto id: 1406182358
plik foto id: 1406182359

SZCZEGÓŁY

plik foto id: 1406181639
plik foto id: 1406181640
plik foto id: 1406181641
plik foto id: 1406181642
plik foto id: 1406181643

W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z:
Biurem Inwestycji, Pani Iwona Zwolska
tel. 41 36 76 633
lub Pani Dorota Thomas
tel. 41 36 76 601

Co to jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski jest specjalną formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Kielc na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach gminy.

Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe zaangażowanie mieszkańców w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej, z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego udziału w procesie opracowania budżetu, budowania więzi w lokalnej społeczności oraz przedstawienia mieszkańcom Kielc mechanizmów funkcjonowania Miasta.

Zgłaszanym zadaniem może być inicjatywa obywatelska, przyczyniająca się do rozwoju Miasta Kielce, służąca ogółowi mieszkańców, polegająca na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie elementu infrastruktury miejskiej lub mająca charakter prospołeczny, kulturalny, oświatowy, sportowy lub inny, mający na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

plik foto id: 1406005451
plik foto id: 1406006177

Jak rozdzielono pieniądze w ramach KBO?

W tym roku łączna kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach KBO to 7 750 000 zł.

 7 750 000 zł zostanie rozdzielone na zadania według kategorii na kwoty:

  • zadania inwestycyjne duże 5 000 000 zł
  • zadania inwestycyjne małe 2 000 000 zł
  • zadania nieinwestycyjne 750 000 zł

HARMONOGRAM

15.06-06.07
2020

plik foto id: 1406005405

zgłaszanie projektów

08.07
2020

plik foto id: 1406005407

publikacja zgłoszonych projektów

09.07-07.09
2020

plik foto id: 1406005414

weryfikacja projektów

24.09
2020

plik foto id: 1406005415

publikacja listy projektów dopuszczonych do głosowania

25.09-09.10
2020

plik foto id: 1406005416

głosowanie

15.10
2020

plik foto id: 1406005418

wyniki