IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI45

NAZWA PROJEKTU:
Nowy park w Kielcach! “Skwer Jagiellonów” na Czarnowie - rekreacyjny teren zielony z infrastrukturą przyjazną zwierzętom (w tym m.in. wybieg dla psów, domki dla jeży, ule pszczele)

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 197 411.24 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

SKWER JAGIELLONÓW to rekreacyjny teren zielony znajdujący się u zbiegu ulic Grunwaldzkiej, Szkolnej i Jagiellońskiej na os. Jagiellońskim w dzielnicy Czarnów. Projekt zakłada zagospodarowanie obecnie bardzo zaniedbanego zieleńca znajdującego się w zasobach Miasta Kielce i przystosowania go do potrzeb wypoczynkowych mieszkańców. Utworzenie ogólnodostępnego skweru z którego będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Miasta znacznie przyczyni się do poprawy jakości Ich życia. Co ważne, skwer będzie przyjazny dla zwierząt - w ramach inwestycji powstaną m.in. wybieg dla czworonogów z atrakcjami, zestaw budek lęgowych pełniących funkcję azylu dla jeży czy miejsce umożliwiające przetrwanie zimy i zapewnienie spokojnej przestrzeni dla wolno żyjących kotów (lokalizacja domków lęgowych dla jeży oraz azylu dla kotów są propozycją pomysłodawcy, natomiast co do wskazania ostatecznej, najbardziej optymalnej lokalizacji pozostawiamy pełną dowolność ekspertom, przedstawicielom Urzędu Miasta). Ponadto nasadzenie znacznej ilości drzew i krzewów pozytywnie przyczyni się do zwiększenia bioróżnorodności całego obszaru. Elementy przeznaczone dla zwierząt będą zamontowane w odpowiednich lokalizacjach umożliwiających bezkonfliktowe i bezpieczne funkcjonowanie zarówno dla zwierzaków, jak i dla mieszkańców. Wybieg dla czworonogów również zostanie wygrodzony, a dodatkowej estetyki całości projektu dodadzą odpowiednio rozmieszczone sadzonki pnącego bluszczu, które obrosną wyznaczone ogrodzenia, zapewniając odczucie pogłębienia przestrzeni terenów zielonych. Jednym z założeń projektu jest przysłonięcie wątpliwej urody stacji transformatorowej znajdującej się w sąsiedztwie bloku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 32, wysokimi, zielonymi panelami, które z czasem obrosną bluszczem tworząc majestatyczną zieloną ścianę oczyszczającą powietrze ze smogu i nadającą skwerowi dodatkowego, zielonego charakteru. Całość skweru uzupełniona będzie elementami małej infrastruktury stanowiącymi nieodzowną część przestrzeni parkowych - ławkami parkowymi, latarniami oświetlającymi przestrzeń skweru, koszami na śmieci, koszami na psie odchody oraz stojakami na rowery. Na terenie skweru przewidziano także oczywiście budowę nowych alejek spacerowych, a także wybrukowanie podłoża znajdującego się pod ławkami - pozwoli to na bezpieczne i komfortowe korzystanie z tej przestrzeni także dla rodzin z małymi dziećmi. Dodatkowe nasadzenie licznych krzewów i wysokich drzew parkowych, a także stworzenie pięknych i kolorowych rabat kwiatowych bez wątpienia wpłynie pozytywnie na poprawę samopoczucia mieszkańców oraz przyczyni się do podniesienia ogólnego poziomu ich zdrowia. Projekt zakłada również utworzenie elementów edukacyjnych. Jednym z takich elementów będzie zamontowanie atrapy ula pszczelego wraz z tablicą informacyjną wyjaśniającą pożyteczną rolę pracy pszczelich rodzin dla człowieka i naszej planety oraz informującę o możliwości odwiedzenia prawdziwego ula w sąsiednim Ogrodzie Botanicznym. Idea ma na celu popularyzację pszczelarstwa oraz zwiększenie świadomości Kielczan na temat konieczności dbania o populację pszczół w mieście. Ponadto, z uwagi na nazwę skweru, w projekcie przewidziano także plenerową lekcję historii z okresu panowania Jagiellonów oraz Królowej Jadwigi Andegaweńskiej. Każdej alejce przypisano „opiekę” patrona w postaci poszczególnego władcy z dynastii Jagiellonów. Przy każdej ścieżce zaplanowane jest zamontowanie tablic informujących zawierających informację o jej nazwie z zamieszczonym krótkim rysem biograficznym danego władcy i jego wizerunkiem. Uzupełnieniem całości projektu SKWER JAGIELLONÓW będzie rozmieszczenie 4 dużych i czytelnych tablic - “Plan osiedla Jagiellońskiego”, dwóch na terenie skweru oraz pozostałych przy ul. Karczówkowskiej (okolica kładki dla pieszych) i ul. Szkolnej (w pobliżu skrzyżowania z ul. Karczówkowską), na których będzie wyraźnie zaznaczony SKWER JAGIELLONÓW wraz ze wszystkimi atrakcjami wchodzącymi w jego skład na tle całego osiedla Jagiellońskiego. Na tablicach umieszczone zostaną także punkty “Tu się znajdujesz”, umożliwiające lepszą nawigację turystów i mieszkańcom z innych części Miasta chcących zwiedzić skwer. Zaleca się opracowanie projektu tablicy przez Instytut Dizajnu w Kielcach, w konsultacji z projektodawcą, Stowarzyszeniem Mieszkańców Szkolna Kielce oraz Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową “Armatury” w Kielcach. Projekt nie przewiduje barier architektonicznych, a ławki parkowe powinny być przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie alejki mają zaprojektowaną szerokość minimum 1,2 m, co jest zgodne z zasadami uniwersalnego projektowania – skwer będzie zatem dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także dla osób niewidomych/niesłyszących, mogących za pomocą zmysłów (sensorycznie) doświadczać uroków SKWERU JAGIELLONÓW.

OPIS DZIAŁAŃ:

Szczegółowy opis projektu: 1)Wykonanie chodników o szerokości odpowiedniej dla osób z niepełnosprawnościami, tj.1,2m (preferowane wykonanie chodników wg wzorca wykorzystanego przy pracach remontowych chodnika przy ul. Karczówkowskiej lub ul. Jagiellońskiej na odcinku ul. Grunwaldzka - ul. Karczówkowska) wraz z posadowieniem krawężników. WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA STANOWIĄCEGO MAPĘ INWESTYCJI, kolejno : -Chodnik A) = 195 m kw.: Do punktu łączącego z chodnikiem E) = 68 m x 1,2 m, Długość od chodnika F) do chodnika H) = 57 m x 1,2 m, Plac między chodnikami A),E),F) = 15 m kw.), Plac między chodnikami A),H) + łącznik od chodnika A) do chodnika G) = 30 m kw.; -Łącznik między chodnikami F), H) = 43,20 m kw. (36 m x 1,2 m); -Chodnik G) = 108 m kw. (90 m x 1,2 m); -Łącznik między chodnikami A),G) = 25,20 m kw. (21 m x 1,2 m). -Alejki E), F) oraz H) to chodniki istniejące do zachowania, poza budżetem obywatelskim -Wykonanie podłoża pod ławkami 2,5 m x 8 szt. = 20 m kw. Łączna powierzchnia chodników wynosi: 391,40 m kw. 2) Wybieg dla psów. Dostawa i montaż paneli ogrodzeniowych zielonych 2D - wys. 1,43 m, szer. 2,5 m. tj.: -Odcinek ogrodzenia a)+c) = 7 paneli + 6 słupków + 7 paneli + 6 słupków; -Odcinek ogrodzenia b)+d) = 9 paneli + 11 słupków + furtka szer. 1m + 9 paneli + 11 słupków + furtka szer. 1m [Razem: panele - 32, słupki - 34, furtki - 2]; -Nasadzenie 78 szt. bluszczu; -Urządzenia do zabaw dla psów z atrakcjami/przeszkodami z montażem i regulaminem; 3)Zielona ściana przysłaniająca stację trafo. Dostawa i montaż paneli ogrodzeniowych zielonych 2D - wys. 2,43 m, szer. 2,5 m, pręty ósemki, tj.: -Ściany e)+h)+i) = 3 panele + 4 słupki + 3 panele + 4 słupki + 3 panele + 4 słupki; -Ściany f)+g) = 2 panele + 2 słupki + 2 panele + 2 słupki + 1 słupek wspólny [Razem: 13 paneli, 17 słupków]; -Nasadzenie 33 szt. bluszczu; 4)Dostawa i montaż 8 szt. ławek parkowych, dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami; 5)Dostawa i posadowienie 5 szt. koszy na śmieci; 6)Dostawa i montaż 2 szt. stojaków na woreczki/koszy na psie odchody; 7)Dostawa i montaż 9 szt. lampy oświetleniowej parkowej z zasilaniem. (do zasilania lampy można wykorzystać istniejącą sieć oświetlenia ulicznego ul. Jagiellońskiej); 8) Dostawa i montaż 2 szt. stojaków rowerowych w kształcie odwróconej litery „U”; 9) Dostawa 2 szt. drzew ob. pnia min. 14 cm z gatunku dąb szypułkowy lub lipa oraz wsadzenie wzdłuż ul. Jagiellońskiej w pobliżu projektowanego wybiegu dla psów. 10) Dostawa 280 szt. krzewów i ich nasadzenie; 11) Utworzenie rabaty kwiatowej 10 m kw. (nr 2) oraz 40 m kw. (nr 1); 12)Dostawa i montaż 1 szt. atrapy pszczelego ula wraz z tablicą informacyjną, zg. z opisem w projekcie; 13)Dostawa 4 szt. domków lęgowych dla jeży; 14)Dostawa 1 szt. budki dla wolno żyjących kotów przeznaczonej dla 6 kotów; 15)Dostawa, montaż i opracowanie graficzne 9 szt. tablic biograficznych (1xB - Królowa Jadwiga Andegaweńska z tyt. małżeństwa z Władysławem II Jagiełłą, 2xE -Władysław III Warneńczyk, 2xF -Aleksander Jagiellończyk, 2xG -Zygmunt I Stary, 2xH -Zygmunt II August); 16)Dostawa, montaż i opracowanie graficzne 4 szt. tablic, tj. planów os. Jagiellońskie, zgodnie z opisem w projekcie. Obr. 15: 1) dz. nr 239/31, 2) dz. nr 239/3, 3) dz. nr 240/9, 4) dz. nr 319/172 przy granicy z dz. nr 319/173; Budżet projektu [brutto]: - chodnik/bruk pod ławkami: 391,40 m kw x 159,00 zł = 62 232,60 zł - panele ogrodzeniowe (32), słupki (34), furtki (2) - wys. 1,43 m: 13 293,84 zł (wycena w zał.) - montaż ww.: 80 mb x 37,00 zł = 2 960,00 zł - bluszcz na ww.: 78 szt. x 25,00 zł = 1 950,00 zł (wycena w zał.) - urządzenia do zabaw dla psów z montażem i regulaminem: 9 170,00 zł (wycena w zał.) - panele ogrodzeniowe (13), słupki (17) - wys. 2,43 m: 8 376,30 zł (wycena w zał.) - montaż ww.: 32,5 mb x 37,00 zł = 1 202,50 zł - bluszcz na ww.: 33 szt. x 25,00 zł = 825,00 zł (wycena w zał.) - ławka parkowa: 8 szt. x 1 250,00 zł = 10 000,00 zł - kosz na śmieci betonowy: 5 szt. x 615,00 zł = 3 075,00 zł - stojak na woreczki/kosz na psie odchody: 2 szt. x 1 000,00 zł = 2 000,00 zł (wycena w zał.) - lampa parkowa oświetleniowa z zasilaniem: 9 szt. x 5 900,00 = 53 100,00 zł - stojak rowerowy U: 2 szt. x 380,00 zł = 760,00 zł


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 do wniosku

REALIZACJA PROJEKTU

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: