IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI57

NAZWA PROJEKTU:
Budowa placu zabaw przy SP 25 w Kielcach, ul. Jurajska 7 - os. Ślichowice II

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Głównym celem realizacji projektu jest utworzenie miejsca do zabawy i rekreacji dla dzieci. Obiekt będzie uzupełnieniem zespołu nowopowstałych boisk, będzie spełniał wszelkie standardy bezpieczeństwa. Plac zabaw będzie pełnił ważną funkcję społeczną, gdyż pozwoli dzieciom bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić. Plac będzie ogólnodostępny, a jego lokalizacja uzasadnia potrzebę inwestycji, gdyż os. Ślichowice II stale się rozbudowuje. Powstają nowe budynki mieszkalne, które zamieszkiwane są głównie przez młode małżeństwa z dziećmi.

OPIS DZIAŁAŃ:

Projekt będzie zrealizowany na terenie SP 25 w miejscu istniejącego przestarzałego palcu zabaw. Wymienione zostaną wszystkie urządzenia wraz z zastosowaniem bezpiecznej powierzchni w celu zapewnienia bezpieczeństwa bawiących się w tym miejscu dzieci.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 151 289 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Bartosz Czaja

NR TELEFONU:
41 36 76 561

E-MIAL:
bartosz.czaja@um.kielce.pl