IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI51

NAZWA PROJEKTU:
Modernizacja bieżni do biegania przy SP 25 , ul. Jurajska 7 na os. Ślichowice II

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Modernizacja bieżni przy SP 25 w Kielcach będzie uzupełnieniem nowopowstałego kompleksu boisk na terenie szkoły. Obecna nawierzchnia bieżni jest zniszczona i pofałdowana, co stwarza zagrożenie dla użytkowników. Dodatkowo w nierównościach zbiera się woda po deszczach, co uniemożliwia z niej korzystanie, brak jej modernizacji może spowodować dalsze zniszczenia do tego stopnia, że bieżnia nie będzie się nadawała do ćwiczeń. Zmodernizowana bieżnia stanie się dla wszystkich miejscem do uprawiania sportu. Uprawianie sportów lekkoatletycznych wspomaga m.in koordynację ruchową oraz wpływa na koncentrację.

OPIS DZIAŁAŃ:

Projekt zakłada modernizację bieżni poprzez wymianę jej nawierzchni.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 138 234 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Zadanie zakończone i odebrane.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Bartosz Czaja

NR TELEFONU:
41 36 76 561

E-MIAL:
bartosz.czaja@um.kielce.pl