IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : N09

NAZWA PROJEKTU:
Nowe książki dla bibliotek - Czarnów, Herby, Dalnia

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Biblioteki służą społeczności lokalnej w zakresie udostępniania zbiorów oraz zaspakajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych. Popularyzują literaturę, a także organizują życie kulturalno – oświatowe. Księgozbiory bibliotek zawierają literaturę piękną dla dorosłych, dzieci i młodzieży, literaturę popularnonaukową, regionalia. Zbiory powinny systematycznie powiększać się o nowości wydawnicze co jest kluczowym warunkiem rozwoju czytelnictwa i zachęcania do korzystania z bibliotek. Obecnie z powodu pandemii środki bibliotek są ograniczone, a zapotrzebowanie na czytelnictwo nowości rośnie, dlatego wsparcie finansowe jest niezbędne dla dalszego funkcjonowania tych instytucji.

OPIS DZIAŁAŃ:

Zakupione nowości trafią do trzech bibliotek i będą cennym uzupełnieniem księgozbioru oraz atrakcją dla stałych bywalców bibliotek, a także pozyskiwaniu nowych czytelników.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 30 000 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Zadanie zlecone do realizacji Miejskiej Bibliotece Publicznej.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Agnieszka Sadowska-Skrzyniarz

NR TELEFONU:
41 36 76 612

E-MIAL:
agnieszka.sadowska@um.kielce.pl