IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI03

NAZWA PROJEKTU:
SALA GIMNASTYCZNA NA MIARĘ XXI WIEKU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W KIELCACH

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 1 800 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt zakłada modernizację sali sportowej (wraz zapleczem) w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach. W chwili obecnej nie ma zapewnionych odpowiednich warunków do uprawiania aktywności fizycznej czy uczestniczenia w zajęciach dodatkowych ponieważ baza sportowa zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna szkoły jest niewystarczająca. Sala sportowa przy ZSPS w Kielcach nie spełnia aktualnych standardów: - brak wentylacji i nieszczelność okien powodują, że temperatura w sali sportowej latem sięga powyżej 30 stopni, a zimą osiąga zaledwie 13 – 15 stopni; - stan techniczny parkietu grozi kontuzjami. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach dysponuje niewystarczającą bazą sportową. Do dyspozycji społeczności pozostają dwie niepełnowymiarowe sale gimnastyczne, jedna o wymiarach 24 m x 12 m, zaś druga - 12 m x 12 m. Standard bloku sportowego nie zaspakaja potrzeb wielu miłośników uprawiania aktywności fizycznej, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Generalna modernizacja sali gimnastycznych wraz z zapleczem spowodowałby większe zainteresowanie dzieci, młodzieży, dorosłych oraz grup zorganizowanych, klubów i stowarzyszeń sportowych korzystaniem z bazy sportowej szkoły. Atrakcyjna lokalizacja Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego spowoduje duże zainteresowanie salą gimnastyczną XXI wieku, a zapewnianie przez placówkę całodobowego dozoru pracownika, również w weekendy, ferie zimowe, wakacje czy przerwy świąteczne zapewni możliwość skorzystania z obiektu w czasie wolnym. Potrzebę rozwoju bazy sportowej na terenie miasta Kielce zgłasza wielu przedstawicieli stowarzyszeń i klubów sportowych, którzy wielokrotnie podkreślają, iż istniejące obiekty sportowe nie spełniają oczekiwań i potrzeb wszystkich zainteresowanych sportowym spędzaniem czasu wolnego. Sala gimnastyczna na miarę XXI wieku zachęci uczniów i mieszkańców Kielc do aktywności fizycznej, będzie miejscem promocji aktywnego i zdrowego stylu życia. Nowoczesny blok sportowy będzie doskonałym uzupełnieniem oferty szkoły, której jednym z priorytetowych działań jest upowszechnianie zdrowego odżywiania i walka z otyłością, chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Wysoki poziom bazy sportowej umocni działania szkoły w tym zakresie i zachęci młodzież do rozwoju aktywności fizycznej oraz spowoduje, iż uczniowie rzadziej będą korzystali ze zwolnień z lekcji wychowania fizycznego. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na integrację społeczności lokalnej. Jego założenia wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym i wpisują się w budowanie wizerunku naszego miasta jako wspierającego sport i aktywność fizyczną mieszkańców od najmłodszych lat. Realizacja projektu zyskuje pełne poparcie Dyrekcji Szkoły oraz Rady Rodziców.

OPIS DZIAŁAŃ:

Projekt zakłada modernizację sali sportowej obejmującą między innymi: -wymianę pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem i nagłośnieniem; - wymianę parkietu, drabinek gimnastycznych; - założenie wentylacji/klimatyzacji, - modernizację zaplecza sanitarno – szatniowego z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami, modernizację pomieszczeń magazynowych na sprzęt sportowy, - termomodernizację wraz z wykonaniem opaski odwadniającej.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 do wniosku

REALIZACJA PROJEKTU

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: