IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI13

NAZWA PROJEKTU:
"Dwójka gola! - Boisko jest dobre na wszystko"

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 850 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Boisko umożliwi prowadzenie urozmaiconych, atrakcyjnych i bezpiecznych zajęć kultury fizycznej. Będzie miejscem sportowej aktywności w godzinach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Efektywne zagospodarowanie placu szkolnego jest szczególnie ważne ze względu na bardzo ograniczoną przestrzeń przy szkole, która jest usytuowana w ścisłym centrum miasta, w zabudowie ciągłej. W okolicy brak jest miejsc wspierających aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży.

OPIS DZIAŁAŃ:

Aktualnie stan boiska szkolnego nie pozwala na bezpieczne prowadzenie zajęć sportowych, które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. W czasie pandemii ograniczone możliwości korzystania z obiektów sportowych spowodowały duże zaniedbania w prawidłowym rozwoju fizycznym, psychicznym i społecznym dzieci. Chcielibyśmy stworzyć bezpieczne, wielofunkcyjne boisko sportowe z dodatkowym oświetleniem o nawierzchni poliuretanowej, wyposażone w dodatkowe elementy umożliwiające różnorodną aktywność fizyczną, w tym: bramki do piłki nożnej, kosze do piłki koszykowej, słupki do siatki do piłki siatkowej.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 do wniosku

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 1 276 495 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Anna Maksalon

NR TELEFONU:
41 36 76 561

E-MIAL:
anna.maksalon@um.kielce.pl