IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI16

NAZWA PROJEKTU:
Budowa kompleksu ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska do koszykówki oraz siatkówki) z klasą outdoorową.

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 2 500 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Zespół Szkół Informatycznych od roku 2019 ma nową siedzibę przy ul. Warszawskiej 96. Szkoła po modernizacji jest świetnie wyposażoną placówką z przestronnymi i nowoczesnymi salami dydaktycznymi. Borykamy się jednak z trudnościami w organizacji zajęć wychowania fizycznego ze względu na brak zaplecza sportowego (hala sportowa, boiska zewnętrzne). Projekt obejmuje budowę kompleksu sportowego w skład którego wejdzie: boisko do koszykówki i siatkówki. Do szkoły uczęszcza prawie 900 uczniów, którzy po zdalnym nauczaniu z chęcią będą aktywnie spędzać czas na nowo wybudowanym kompleksie. Miejsce to będzie także dostępne dla mieszkańców Kielc. Podążając z nowymi nurtami edukacji nieformalnej chcemy, aby powstała także klasa outdoorowa, umożliwiająca odbywanie zajęć na świeżym powietrzu.

OPIS DZIAŁAŃ:

Zadania mające na celu realizację projektu: 1. Budowa pełnowymiarowych boisk do koszykówki i siatkówki z infrastrukturą (chodniki, ławki, kosze na śmieci). 2. Budowa klasy outdoorowej z zapleczem rekreacyjnym (ławki, stoliki do gier planszowych, zieleń).

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 2 152 540 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Magdalena Zegan

NR TELEFONU:
41 36 76 601

E-MIAL:
magdalena.zegan@um.kielce.pl