IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI03

NAZWA PROJEKTU:
Dziecięce miasteczko ruchu

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 165 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt obejmuje budowę miasteczka ruchu drogowego dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 31. Dostrzegając potrzebę rozwoju infrastruktury dla aktualnych i przyszłych uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza rowerzystów proponujemy stworzenie terenu miniaturowego układu drogowego (jezdnie, skrzyżowania, przejścia pieszych), wyposażonego w oznakowanie drogowe pionowe i poziome. Budowa miasteczka ruchu drogowego daje duże możliwości właściwej edukacji w zakresie korzystania z dróg, a co za tym idzie zwiększenia ich bezpieczeństwa. Młodsze dzieci, nawet te z przedszkoli, mogą w „Miasteczku ruchu drogowego” uczyć się poruszania po drogach w charakterze pieszych, np. prawidłowego przekraczania jezdni. Wszyscy powinni znać przepisy ruchu drogowego i przestrzegać ich. Szkolenie w tym zakresie jest znakomitą inwestycją, gdyż najmłodsi, poznając przepisy niezbędne do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, stają się bardziej świadomymi pieszymi, a w życiu dorosłym mają ugruntowane podstawy do zdobycia uprawnień, bowiem należy pamiętać, że wychowanie komunikacyjne nie polega tylko na teorii. Miasteczko będzie służyć do nauki zasad ruchu drogowego, przeprowadzania konkursów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz egzaminów na kartę rowerową. Poprzez zabawę, Dzieci i młodzież zostaną przygotowani do umiejętnego poruszania się po drogach publicznych. Lokalizacja projektu będzie stanowić swojego rodzaju kompleks rekreacyjno-edukacyjny dla całych rodzin w różnym wieku, dając możliwość rekreacji czynnej. Zyskamy kolejną, dobrze zaaranżowaną przestrzeń, z której będziemy mogli aktywnie korzystać, zachęcając dzieci do zabawy na świeżym powietrzu. Inwestycja wypełni lukę w istniejącej infrastrukturze drogowej umożliwiającej prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa.

OPIS DZIAŁAŃ:

Wykonanie podłoża z kostki betonowej, malowanie nawierzchni z oznakowaniem poziomym, oznakowanie pionowe wraz z wyposażeniem (ławki, kosze), ciągi komunikacyjne oraz ogrodzenie miasteczka ruchu.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 152 163 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Inwestycja odebrana w dn. 30.11.2022 r.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Elżbieta Wilczyńska

NR TELEFONU:
41 36 76 604

E-MIAL:
elzbieta.wilczynska@um.kielce.pl