IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI30

NAZWA PROJEKTU:
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 5, ul. Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 165 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Wychodząc naprzeciw sygnałom płynącym od rodziców, pragnę zagospodarować nasz bardzo duży plac przedszkolny. Urządzenia zabawowe znajdujące się w ogrodzie uległy zniszczeniu. Wyposażenie placu przedszkolnego wpłynie przede wszystkim na atrakcyjność zabaw oraz bezpieczeństwo przebywających na nim dzieci. Teren jest ogrodzony i bezpieczny. Naturalną potrzebą dziecka jest ruch. Odpowiednia aktywność ruchowa stanowi nieodzowny element prawidłowego rozwoju fizycznego i umysłowego oraz społecznego. Jako nauczyciel i dyrektor pragnę stworzyć dzieciom bezpieczne miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu, które będzie pełniło ważną funkcję społeczną. Miejsce to pozwoli dzieciom oderwać się od telefonów, komputerów i bezpiecznie, aktywnie spędzić czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić. Na terenie placu jest oaza zieleni: rosną drzewa, różnego rodzaju krzewy. Na placu konieczne jest postawienie zestawów zabawowych dla dzieci starszych i młodszych, domków z zadaszeniem, huśtawek i bujaków oraz zaopatrzenie placu w kosze na śmieci. Teren, na którym znajduje się plac zabaw, ze względu na jego wielkość i położenie daje duże możliwości atrakcyjnego zagospodarowania, min. położenia sztucznego podłoża trawiastego odpornego na intensywne użytkowanie. Przedszkole stara się jak najefektywniej współpracować z rodzicami i społecznością lokalną poprzez różnorodne działania, m.in. zajęcia z dziećmi, uroczystości przedszkolne, spartakiady sportowe, pokazy straży pożarnej, akcje związane z ekologią, zbiórki surowców wtórnych, czy zbiórki karmy dla zwierząt. Wiele z wymienionych działań organizowanych jest we współpracy z rodzicami, właśnie na placu przedszkolnym. „Kraina Zabawy" stanowić będzie odpowiednie warunki do harmonijnego rozwoju najmłodszego pokolenia, stanowiącego przyszłość Polski.

OPIS DZIAŁAŃ:

Zakup i montaż urządzeń zabawowych, wykonanie podłoża, zakup koszy na śmieci, regulaminu.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 158 700 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Anna Maksalon

NR TELEFONU:
41 36 76 561

E-MIAL:
anna.maksalon@um.kielce.pl