IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI07

NAZWA PROJEKTU:
Całodobowa biblioteka na Ślichowicach

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 292 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

W dobie nowoczesnych usług, które nie są ograniczone godzinami czy fizycznym dostępem, coraz więcej dziedzin życia korzysta ze zdobyczy technologicznych. Biblioteki od dawna starają się śledzić najnowsze trendy, a nowoczesne zdobycze techniki wdrażać jak najszybciej i wykorzystywać w swojej ofercie usługowej. Coraz częściej proponują skorzystanie z książkomatów. Czym jest książkomat? Działa na takiej samej zasadzie jak popularny paczkomat. Aktywny całą dobę nie tworzy ograniczeń w dostępie do wyczekiwanej lektury. Można z niego skorzystać wracając z pracy, idąc na spacer z dziećmi lub psem, w drodze na zakupy czy na zajęcia na uczelni. Nocne marki mogą wpaść po książkę nawet o północy. Pora jest dowolna, a wypożyczenie dyskretne, bez obecności ciekawskich oczu innych czytelników. Instalacja książkomatu na dynamicznie rozwijającym się osiedlu Ślichowice zapewniłaby dostęp do zasobów kieleckiej książnicy szerokiemu gronu odbiorców, którzy obecnie nie mają możliwości korzystania z biblioteki w swoim najbliższym otoczeniu. Książkomat mógłby stać się kolejnym przystankiem na czytelniczej mapie Kielc zapełniając tym samym istniejącą lukę i spełniać rolę nowej jednostki bibliotecznej. Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach sprawując opiekę merytoryczną nad funkcjonowaniem książkomatu w znacznym stopniu zwiększyłaby dostępność usług bibliotecznych dla mieszkańców Kielc oraz poszerzyłaby ofertę usługową biblioteki. Już teraz, mając kartę biblioteczną można w niej zamawiać czy rezerwować interesujące nas książki, filmy czy audiobooki. Dotychczas jednak trzeba było je odbierać osobiście w godzinach otwarcia placówki, w której dokonuje się zamówienia. Uruchomienie książkomatu pozwoli na odbiór pozycji zamawianych z różnych placówek MBP w Kielcach w jednym miejscu. Gdy tylko zamówione pozycje zostaną umieszczone w książkomacie – czytelnik otrzyma powiadomienie e-mail/SMS. Następnie w dowolnie wybranym momencie dnia uda się do maszyny i odbierze zamówione woluminy, używając osobistej karty bibliotecznej. Książkomat to ogromna wygoda dla zabieganych, zapracowanych osób. Działa całodobowo, 7 dni w tygodniu, w tym w niedziele i święta. Wiele osób chciałoby korzystać z biblioteki, ale nie jest w stanie przybyć do niej na czas. To będzie idealne rozwiązanie właśnie dla nich. Dowóz do książkomatu pozycji zamawianych we wszystkich placówkach MBP wymaga wdrożenia w niej usługi o nazwie Omnis–Omnia-Ubique. Koniecznym będzie więc rozszerzenie posiadanej licencji na użytkowany przez bibliotekę System Biblioteczny MATEUSZ. Usługa pozwoli na pobranie przez czytelnika kilku książek w jednym miejscu, wyeliminuje czas potrzebny na wizyty w kilku placówkach zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta. Rosnąca popularność książkomatów w polskich bibliotekach pokazuje, że technologia wspiera pracę bibliotekarzy i znacznie ułatwia czytelnikowi dostęp do książki. Nowinki technologiczne, umiejętnie wkomponowane w obsługę coraz bardziej wymagających użytkowników bibliotek, łamią stereotypy i pozwalają zyskać sympatię, a tym samym zdobywać coraz szersze grono chętnych do korzystania z zasobów bibliotecznych. To pewne, że po zainstalowaniu książkomatu na Ślichowicach i uruchomieniu usługi Omnis-Omnia-Ubique, stanie się też to udziałem biblioteki w Kielcach. Znikające bariery terytorialne przyczynią się do wzrostu ilości odwiedzin i wypożyczeń, co bardzo korzystnie wpłynie na stan czytelnictwa w naszym mieście.

OPIS DZIAŁAŃ:

ZAKUP I MONTAŻ KSIĄŻKOMATU Przedmiotem działań będzie zakup książkomatu zewnętrznego pozwalającego na odbiór zamówionych uprzednio w bibliotece miejskiej egzemplarzy oraz ich zwrot w urządzeniu. Czytelnik składa zamówienie na stronie bibliotecznej. Gdy książka będzie gotowa do odbioru zostanie dostarczona do miejsca wskazanego przez czytelnika na profilu jego konta bibliotecznego, którym może być np. książkomat. Zamówienie w systemie bibliotecznym zostanie oznaczone jako gotowe do odbioru. System biblioteczny powiadomi czytelnika o możliwości jego odbioru drogą e-mail lub SMS. Czytelnik będzie identyfikował się w książkomacie (lub dowolnej placówce bibliotecznej) za pomocą karty bibliotecznej (loginu i hasła), również karty z kodem QR. W przypadku książkomatu schowek otworzy się automatycznie po sczytaniu kodu z karty i czytelnik będzie mógł odebrać zamówione książki. Książkomat powinien składać się z minimum 84 schowków zamykanych na zamki elektromagnetyczne o minimalnych wymiarach skrytki – wys. 105 mm x szer. 340 mm, gł. 450 mm. W założeniu to urządzenie o budowie modułowej składające się z modułu standardowego ze schowkami oraz modułu centralnego z urządzeniem sterującym wraz z miejscem na komputer, monitor dotykowy, drukarkę pokwitowań i czytnikiem kodów 1D/2D/Mifare. W przypadku rosnącego zainteresowania taką formą wypożyczeń powinno mieć możliwość rozbudowy o kolejne moduły ze schowkami. Do uruchomienia książkomatu wymagane jest dokupienie modułu GSM. Koszt zakupu książkomatu ok. 240.000 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych) Integracja obecnego systemu obsługi czytelnika istniejącego w MBP i dopasowanie do wymogów komunikacyjnych automatu to koszt ok. 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych). Przygotowanie infrastruktury technicznej m.in. położenie niezbędnego okablowania zasilającego i projekt przyłącza elektrycznego to koszt ok. 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych). Montaż, konfiguracja, uruchomienie i szkolenie personelu to koszt 21.000 zł (dwadzieścia jeden tysięcy złotych) WDROŻENIE USŁUGI OMNIS-OMNIA-UBIQUE Aby książkomat mógł spełniać funkcję osobnej jednostki bibliotecznej, koniecznym jest rozszerzenie licencji na użytkowany przez bibliotekę System Biblioteczny MATEUSZ, skutkujące wdrożeniem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kielcach usługi Omnis–Omnia–Ubique. Usługa umożliwi Czytelnikom biblioteki oddanie wypożyczonych pozycji w dowolnej placówce bibliotecznej, odbieranie zamówień i rezerwacji z różnych placówek w jednej, najbardziej dogodnej dla nich lokalizacyjnie. Czytelnik zalogowany na swoje konto biblioteczne, zamawiając lub rezerwując pozycje, będzie miał możliwość wybrania placówki bibliotecznej, do której zostaną przewiezione. Jako miejsce odbioru zamówienia może wskazać np. książkomat na Ślichowicach. Bibliotekarz na życzenie Czytelnika może ustawić stałą placówkę odbioru. Do niej będą przewożone wszystkie zamówione lub zarezerwowane przez Czytelnika pozycje. Po zamówieniu pozycji nie będzie możliwości zmiany wybranego punktu odbioru. Warunkiem korzystania z usługi odbierania zamówień i rezerwacji w wybranej placówce, będzie posiadanie przez Czytelnika aktywnego konta bibliotecznego i brak zaległych zobowiązań wobec Biblioteki. Niezbędnym będzie również aktywowanie powiadamiania poprzez sms lub za pomocą wiadomości e-mail. Dla poprawnego wdrożenia usługi konieczne będzie przeprowadzenie szkolenia przez autora użytkowanego w bibliotece Systemu Bibliotecznego MATEUSZ. Całkowity koszt wdrożenia 9.000 zł


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku

REALIZACJA PROJEKTU

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: