IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : Z02

NAZWA PROJEKTU:
Zielony energetyczny ogród doświadczeń KPT

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 44 742.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Energetyczny Ogród Doświadczeń to miejsce, które wpisało się w świadomość Kielczan jako miejsce gdzie obcując wśród przyrody można eksperymentować, bawić się, rodzinnie spędzać czas. Chcemy aby to miejsce stale piękniało, dlatego też planujemy rozwój tego wyjątkowego miejsca. Chcemy urządzić zieloną altanę wierzbową, nasadzić dodatkowe drzewa i krzewy soliterowe oraz zasiać łąkę kwietną, aby to miejsce stało się również przyjazne dla owadów zapylacjących. Przewidujemy również montaż tablic edukacyjnych.

OPIS DZIAŁAŃ:

Wnioskodawca zakłada przygotowanie projektu zieleni, a następnie przeprowadzenie prac związanych z zakupem i nasadzeniem drzew, krzewów, przygotowaniem łąki kwietnej oraz montażem tablic edukacyjnych. Drzewa zostaną wybrane na etapie sporządzania projektu zieleni, tak aby tworzyć atrakcyjny wizualnie zestaw spośród takich gatunków jak np. tamaryszek, judaszowiec, klon, jabłoń rajska, robinia akacjowa, grab pospolity itp.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku

REALIZACJA PROJEKTU

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: