IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : Z01

NAZWA PROJEKTU:
Zielona Zgoda– Nasadzenia roślin na skrzyżowaniu ulic Zgoda / Miodowicza / Wojska Polskiego / Prosta

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 38 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt zakłada wykonanie nasadzeń w rejonie skrzyżowania ulic Zgoda / Miodowicza / Wojska Polskiego / Prosta. Rośliny na zieleńcach w rejonie tego skrzyżowania zapewnią tak brakującą zieleń dla mieszkańców okolicy, której brakuje po budowie ulicy Miodowicza. Obecnie skrzyżowanie jest szczególnie w lecie "betonową patelnią" bez nawet grama cienia dla przechodniów i mieszkańców. Zazielenie tego skrzyżowania byłoby też idealnym przykładem na to, że nasze miasto można "odbetonować" i na nowo zadrzewić.

OPIS DZIAŁAŃ:

Opracowanie projektu nasadzeń. Założenie rabaty z krzewów (z ewentualnym dodatkowym posadzenie 2-3 drzew jeśli ich lokalizację uda się uzgodnić z zarządca drogi na etapie opracowywania projektu) . Pielęgnacja roślin po posadzeniu.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku

REALIZACJA PROJEKTU

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: