IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : N18

NAZWA PROJEKTU:
Organizacja pikniku w Parku Miejskim z promocją idei rodzicielstwa zastępczego

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 20 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Piknik promujący ideę rodzicielstwa zastępczego ma na celu integrację rodzin zastępczych i mieszkańców Kielc oraz okolic. Zmiany demograficzne stanowią kluczowy problem rozwoju naszego regionu. Działania odpowiadające na powyższy problem to opieka i wspieranie najsłabszych, czyli dzieci, pozbawionych biologicznych rodziców a także promocja hasła "Każde dziecko powinno być wychowywane w rodzinie". Szczęśliwe dzieci zbudują mądrą społeczność.

OPIS DZIAŁAŃ:

Planowane jest spotkanie pokoleń tj. dzieci, opiekunów zastępczych, innych rodzin, dziadków oraz pozostałych mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Wspólne muzykowanie, pokaz talentów dzieci, przekazanie najistotniejszych zasad dot. rodzicielstwa zastępczego, adopcji, rozgrywki sportowe, zabawa taneczna, kontakt z psami do adopcji ze schroniska k. Kielc. Mamy nadzieję, że miIn. takie działania wyzwolą wiele radości zarówno wśród dzieci jak i ich opiekunów, którzy na codzień muszą się zmagać z szeregiem problemów, w tym finansowych. Chcielibyśmy przewidzieć np. ufundowanie i opłacenie kursu języka obcego lub dodatkowych lekcji nauki na instrumencie czy zajęć sportowo - rekreacyjnych, piłki nożnej, lekcji pływania, etc. Członkowie ruchu społecznego i Stowarzyszenia POLSKA 2050 i ja, jako główni organizatorzy imprezy, zaproszą do udziału w pikniku artystów, piosenkarzy, tancerzy ale przede wszystkim zaangażują utalentowaną młodzież z rodzin zastępczych z Kielc i okolic. Piknik przewidziany jest od godz. 13.00 do 17.00 (4 godz.) Piknik zostanie zorganizowany przy współudziale Stowarzyszenia POLSKA 2050, ORPZ w Kielcach, Stowarzyszenia Kreatywni w Kielcach oraz Przyjazne Kielce. Odbędą się m.in: - występy muzyczne młodzieży, pokazy taneczne, pogadanki o pieczy zastępczej, rozdawanie ulotek informujących o pieczy zastępczej i możliwości stania się rodziną zastępczą, będą pokazy niespodzianki, udział sportowców, rozgrywki i zajęcia z dogoterapii. Będzie na miejscu punkt konsultacyjny z ORPZ, prezentacja psów do adopcji ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dyminach k. Kielc, wymiana książek, inne stoiska z lodami, napojami i przekąskami. Piknik będzie prowadzony przez zawodowego konferansjera i DJ-a a wszystkie atrakcje będą zaplanowane w sposób jak najbardziej ciekawy i profesjonalny.

REALIZACJA PROJEKTU

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: