IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI12

NAZWA PROJEKTU:
Zacisze Silnicy

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 950 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt przewiduje wykonanie: a) parkingu pomiędzy ROD "Zacisze 1" a "Zacisze 2" na całej wskazanej długości; b) miejsca aktywnego odpoczynku - relaksu na końcu przedmiotowego terenu; c) wykonanie zejścia-schodów do rzeki Silnica. Aktualnie jest to teren intensywnie uczęszczany tak przez właścicieli działek, jak i przez mieszkańców okolicznych ulic i dzielnic, ponieważ Dolina Silnicy jest terenem chronionym i wyjątkowym do odpoczynku, poznawania flory i fauny, z czystą wodą w rzece, gdzie chłód drzewostanu i zakrzewienie ściąga szczególnie w weekendy dużo osób, którzy uprawiają tu biegi, spacery, Nordic walking, a w okresie przed pandemicznym, pojawiały się tu klasy szkolne na praktyczne spotkania z przyrodą, ale szczególnie brak jest w tym miejscu utwardzonego parkingu i asfaltowej drogi dojazdowej, gdzie i spacerowicze i właściciele działek nie mają możliwości pozostawienia bezpiecznie swoich pojazdów. Wskazanym jest aby parking był opisany znakami drogowymi z zaznaczonymi miejscami na pojazd. Ilość działek jest tu tak duża (ponad 350), że często spotykamy się na rozmowach, gdyż temat ten wraca z chwilą gdy działkowicze ruszają z wiosennymi pracami... Bez pomocy Miasta nic nie zrobimy, tylko sprzątamy śmieci, mieszkańcy ulicy Jeleniowskiej skarżą się, że przed ich domami działkowicze pozostawiają swoje pojazdy ( bo nie mają gdzie...). W naszym Projekcie przewidujemy instalację 3 punktów świetlnych - solarnych na długości parkingu; w strefie odpoczynku 4 ławek, 4 przyrządów do ćwiczeń i gimnastyki; 2-3 huśtawki, mini karuzelę dla dzieci. Od skarpy do koryta rzeki, w sposób naturalny przez dziesiątki lat, mieszkańcy stworzyli zejście ale jest ono bardzo niebezpieczne, bez poręczy, po ostrych kamieniach. Ścieżka ta prowadzi do ulicy Witosa i jest bardzo uczęszczana przez mieszkańców z uwagi na sklepy przemysłowe, miejsca zamieszkania, działki rekreacyjne, jak też jest to ogromny skrót drogi, na przeciwległe tereny rzeki. Projekt został pozytywnie rozpatrzony i omówiony z Zarządami i właścicielami działek, uznaliśmy, że skoro można uczestniczyć w Programie, to z przyjemnością do niego dołączamy, licząc, że Nasze problemy, choć w części uda nam się rozwiązać. Z uwagi na brak dostępności do działek prywatnych wnioskodawca zrezygnował pismem z dnia 28.07.2021 z części zadania wymienionego w punkcie c) tzn. zejścia do rzeki Silnicy z wykonaniem schodów na istniejącej skarpie. Podobnie zrezygnował z nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do miejsc postojowych, gdyż taka nawierzchnia musiałaby zostać odwodniona kanalizacją deszczową z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Silnicy, po ich uprzednim oczyszczeniu w separatorach. Budowa kanału deszczowego oznacza konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i uniemożliwiałaby realizację zadania w jednym roku kalendarzowym.

OPIS DZIAŁAŃ:

Należy wykonać: przygotować grunt i położyć warstwę asfaltu od skrzyżowania dróg: Jeleniowska - Samsonowicza w kierunku północnym do skarpy Doliny Silnicy; od bram wejściowych na teren działek w kierunku północnym wzdłuż ogrodzeń, wyznaczyć - wytrasować miejsca parkingowe na całej długości; przygotować - utwardzić miejsce i zamontować przyrządy do ćwiczeń i zabawy dla dzieci; wykonać bezpieczne zejście po skarpie do rzeki Silnica. Teren Projektu oznaczyć stosownymi znakami informacyjnymi; zamontować 3 lampy solarne (bądź wykorzystać instalację elektryczną miejską) do oświetlenia terenu. Przyjęto zamiast nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej i miejscach postojowych, zawrotce oraz dwóch zjazdach do Ogrodów działkowych wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych betonowych obramowanych krawężnikiem betonowym, po uprzednim rozebraniu nawierzchni tłuczniowej miejscami utwardzonej masą asfaltową. Projekt przewiduje budowę placu zabaw dla dzieci lub placu z przyrządami dla dorosłych, ustawienie 3 lamp solarnych, mechaniczne karczowanie zagajników, przebudowę kolizji z istniejącymi sieciami gazociągiem, wodociągiem, kablem energetycznym.

REALIZACJA PROJEKTU

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: