IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : N41

NAZWA PROJEKTU:
Cyklofrajda - zamieńmy komputery na rowery - edycja 2

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Organizacja wyscigów rowerkowych dla dzieci od 5 do 10 lat, promujacych aktywne spędzanie czasu wolnego na powietrzu. Cel imprezy: popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci, promocja zdrowej, sportowej rywalizacji i zasad fair play, aktywne spędzanie czasu z rodziną na świeżym powietrzu. Dzięki współzawodnictwu i integracji dzieci nabędą nowe umiejetności oraz wyzwolą energię, którą przez ostatnie lata magazynowały, spędzając większość czasu przed komputerem. Promocja jazdy na rowerze od najmłodszych lat sprawi, że młodzi mieszkańcy miasta docenią ścieżki rowerowe w Kielcach, trasy rowerowe na Stadionie oraz w jego okolicy. Chcemy, aby Park Baranowski oraz kielecki Stadion były miejscem sportu i rekreacji dla całych rodzin, osób aktywnie spędzajacych czas, spacerujacych, młodszych i starszych. Przy okazji Cyklofrajdy planowana jest również organizacja mini giełdy rowerowej, aby mieszkańcy mogli wymienić, sprzedać czy kupić rowery używane.

OPIS DZIAŁAŃ:

Wnioskujący o projekt wraz ze Stowarzyszeniem POLSKA 2050, jako główni organizatorzy wydarzenia wybiora najdogodnieszy termin w okolicy Dnia Dziecka. Uczestnictwo: prawo startu beda miały dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Dzieci startujące w zawodach będą musiały mieć kask i sprawny rower. Hasło imprezy „Cyklofrajda czyli Zamieńmy komputery na rowery” będzie promowane w social mediach, prasie i radiu, aby zachęcić do udziełu jak największą liczbe uczestników. Zgłoszenia na imprezę będą odbywały się w dniach na kilka tygodni przed akcją, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - na stronie internetowej / Facebook organizatora. Przydzielanie numerków startowych odbędzie się na godzine przed planowanym startem. Przed imprezą rodzice/opiekunowie podpiszą „Oświadczenie”, w którym potwierdzą zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa w zawodach oraz wzięcia na siebie odpowiedzialności za podopiecznego. Sposób rozgrywania zawodów: - dzieci w wieku 5 – 7 lat – jedno okrążenie na stadionie trawiastym (ok. 400 m); - dzieci w wieku 8 – 10 lat – jedno okrążenie wokół kompleksu „Stadion Leśny”, pokrywające się ze ścieżką dydaktyczną (ok. 2 km). Uczestnicy imprezy otrzymają pamiątkowe medale i dyplomy, a dla zwycięzców (pierwsze trzy miejsca) przewidziane są pamiątkowe puchary oraz nagrody. Organizator zapewni uczestnikom ubezpieczenie NNW na czas zawodów. Ponadto:- wyścigi będą mogły być odwołane ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne; - - każdy uczestnik bierze udział w zawodach na odpowiedzialność rodziców bądź opiekunów prawnych; - organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z organizacją i przeprowadzeniem zawodów nie będą ponosiły odpowiedzialności za szkody osobowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie i po zawodach; - rodzice/opiekunowie uczestników zobowiążą się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony organizatora w czasie trwania zawodów, do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa; - podpisanie przez rodzica/opiekuna oświadczenia potwierdzać bedzie zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa w zawodach, oraz wzięcia na siebie odpowiedzialności za podopiecznego.

REALIZACJA PROJEKTU

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: