IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI49

NAZWA PROJEKTU:
Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności wokół budynku Przedszkola Samorządowego nr 35 w Kielcach: budowa mini boiska, wymiana chodnika na kostkę brukową, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Wykonanie zaplanowanych działań zapewni bezpieczeństwo użytkownikom przedszkola oraz osobom poruszającym się w jego obrębie. Realizacja mini boiska sportowego w niezagospodarowanej przestrzeni ogrodu przedszkolnego na potrzeby najmłodszych dzieci umożliwi im prawidłowy rozwój fizyczny oraz wyuczenie zdrowych nawyków aktywnego spędzania czasu. Wymiana 37 letniego zniszczonego chodnika na kostkę brukową pozwoli dzieciom na bezpieczne jego użytkowanie. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych zapewni swobodne poruszanie się zwłaszcza, że w placówce mieści się lokal wyborczy. Podjazd będzie dużym ułatwieniem dla rodziców dzieci, którzy przyjeżdżają do przedszkola wózkami spacerowymi i obecnie muszą je wnosić do budynku po wysokich schodach. Dodatkowym atutem wykonania tych zadań będzie poprawienie estetyki placówki i osiedla.

OPIS DZIAŁAŃ:

-wyrównanie terenu, utwardzenie piaskiem, położenie nawierzchni poliuretanowej, namalowanie linii do gier i zabaw ogólnorozwojowych, zamontowanie 2 ławek i 2 mini bramek -zerwanie starych płyt chodnikowych, utwardzenie i wyrównanie podłoża piaskiem, położenie kostki brukowej, zamontowanie krawężników, -budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, montaż poręczy

REALIZACJA PROJEKTU

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: